Raporty

RAPORTY ITS

Analiza PRZED PO zmiany w PoRD 2019-2023

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2020 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2019 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2018 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2017 roku

 Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2016 roku

Poland ESRA3 Country Fact Sheet

Odcinkowy pomiar prędkości S8 raport z badań

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim 2012-2021

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego Podręcznik

Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów

Badanie zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień-grudzień 2018 r

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników dróg w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasow bezpieczenstwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie urzadzeń zabezpieczajacych dzieci w Polsce w 2015 roku

Prędkość pojazdów w Polsce 2015 Sesja I

Prędkość pojazdów w Polsce 2015 Sesja II

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników dróg w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Analiza możliwości wykorzystania informacji gromadzonych przez policję i w służbie zdrowia do oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców 2006-2013

Skip to content