Europejska Karta BRD - Krajowy Punkt Kontaktowy

W 2021 r. Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC European Road Safety Charter), największą platformę społeczeństwa obywatelskiego poświęconą bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Sygnatariusze Karty to około 3 500 przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji badawczych, uniwersytetów oraz szkół, którzy podpisując Kartę zobowiązali się do przestrzegania jej zasad, a podejmowane przez nich działania promują kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, poszerzają wiedzę na temat przyczyn wypadków drogowych oraz pomagają w opracowaniu środków zaradczych.

Instytut Transportu Samochodowego działa jako Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla sygnatariuszy Karty w Polsce.

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej intensywnie współpracuje z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych w 27 państwach członkowskich UE. Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych i Centrum Informacyjne Karty zapewniają dostęp do ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji oraz udzielają informacji i wsparcia Sygnatariuszom Karty oraz instytucjom zainteresowanym podpisaniem Karty.

Więcej informacji :

Zachęcamy do podpisania Europejskiej Karty BRD i wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Europie!

Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce

Skip to content