Aktualności

“Teraz Polska” dla POBR

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR) zostało wyróżnione prestiżowym tytułem „Teraz Polska” w XV Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Laury Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” zostały wręczone w dniu 9 czerwca 2022 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Godło “Teraz Polska” to rodzimy znak promocyjny, który powstał w 1992 roku. Celem idei godła jest podkreślenie prestiżu polskiej marki. Laury “Teraz Polska” przyznawane są dla najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wyborem najlepszych inicjatyw zajmuje się Kapituła Godła pod kierunkiem profesora Michała Kleibera.

Od wielu lat logo „Teraz Polska” należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. Jego znajomość corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) blisko 72 proc. ankietowanych spotkało się z godłem „Teraz Polska” na produktach lub usługach. Znak „Teraz Polska” jest utożsamiany z wysoką jakością produktów i usług, co jednoznacznie potwierdzają odpowiedzi respondentów.

Polskie Obserwatorium BRD otrzymało  nagrodę Teraz Polska jako pierwsza  jednostka w Polsce, w której zostały zgromadzone kompleksowe, spójne,  jednolite i zweryfikowane dane pochodzące z różnych baz danych  umożliwiające kompleksowe analizy zagrożeń na drogach. Jest to jedyne takie miejsce gdzie badać można jednocześnie szereg zależności i powiązania między różnymi czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo. Wszystkie instytucje rządowe i samorządowe i inne strony zainteresowane bezpieczeństwem ruchu drogowego mają stały, otwarty i wygodny dostęp do danych zgromadzonych w POBR. Dostęp taki dla wszystkich instytucji, uczelni, mediów i społeczeństwa (również w wersji EN) jest możliwy poprzez portal POBR.

System informatyczny obserwatorium  jest otwarty i zapewnia rozwój i rozszerzanie zawartości hurtowni o kolejne bazy danych dla lepszych analiz okoliczności i przyczyn wypadków drogowych.

Innowacja ma również charakter międzynarodowy i umożliwia bezpośrednią transmisję danych o wypadkach drogowych w Polsce do międzynarodowych baz  danych.

Do podstawowych bezdyskusyjnych zalet Polskiego Obserwatorium BRD zaliczyć należy:

  • bardzo szerokie możliwości analityczne
  • wiele narzędzi skupionych w jednym miejscu umożliwiających przedstawianie wyników analiz w różnych formach
  • możliwość eksportu wyników do różnych popularnych formatów plików
  • bezpłatny dostęp dla specjalistów, mediów oraz obywateli.
Skip to content