Europejska Karta BRD - Sygnatariusz

Instytut Transportu Samochodowego podpisał Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC European Road Safety Charter) w 2009 roku. Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koordynowana przez Komisję Europejską, to największa platformą społeczeństwa obywatelskiego zajmującą się bezpieczeństwem na drogach. 

Do tej pory ponad 3500 podmiotów publicznych i prywatnych podpisało Kartę i podjęło inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowane do swoich członków, pracowników i pozostałej części społeczeństwa obywatelskiego. Te różnorodne podmioty tworzą razem społeczność, której członkowie mogą dzielić się wiedzą, inspirując się i ucząc od siebie nawzajem.

Działania sygnatariuszy Karty wzmocniły kulturę bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie, pogłębiły wiedzę na temat przyczyn wypadków drogowych oraz pomogły w tworzeniu środków i rozwiązań prewencyjnych.

W szczególności Karta ma na celu:

  • zachęcanie i wspieranie europejskich stowarzyszeń, szkół, uniwersytetów, przedsiębiorstw i firm oraz władz lokalnych do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie;
  • ułatwienie członkom społeczeństwa obywatelskiego zdobywania i dzielenia się wiedzą na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE;
  • ułatwienie dialogu w celu transferu doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich szczeblach w UE.


Obecnie misją Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dalsze zachęcanie, wspieranie i rozszerzanie tej społeczności, z wizją zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń drogowych o 50% w latach 2020-2030 oraz wyeliminowania ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach UE do 2050 r.

Więcej informacji :

Skip to content