Projekty badawcze

Państwa członkowskie UE wznawiają Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC)

Projekt służył uruchomieniu Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach,
w którym eksperci będą promować różnym grupom odbiorców szeroko rozumianą wiedzę i dobre praktyki dot. projektowania uniwersalnego.

„Moving Stars” – Bezpieczne poruszanie się po wszystkich drogach – „Migające Gwiazdy”. 
 Finansowane z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety)

 
 

Zmiana podejścia w europejskich szkołach do realizacji programów i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tym obszarze. W ramach projektu powstaje partnerstwo strategiczne interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego: m.in. ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, pedagogów i twórców aplikacji edukacyjnych, władz lokalnych.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR) przy Instytucie Transportu Samochodowego.

European Road Safety Tunes / Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego