Mapa wypadków

Z zasobów Mapy można korzystać w celach niekomercyjnych, a w celach komercyjnych po uzyskaniu zgody Administratora Mapy. W celu uzyskania ww. zgody wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@obserwatoriumbrd.pl. 
Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie dane pochodzące z Mapy będzie cytować z podaniem źródła
Instytut Transportu Samochodowego – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.obserwatoriumbrd.pl

Dane o wypadkach drogowych pochodzą z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). Instytut Transportu Samochodowego nie odpowiada za błędy w nich zawarte. Mapa prezentowana w serwisie POBR ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Przed przystąpieniem do korzystania z Mapy należy przeczytać i zaakceptować Regulamin (link). Dodatkowe informacje o Mapie znajdują się na stronie startowej Portalu, odpowiednio: opis funkcjonalności Mapy (link), podstawowe definicje i pojęcia stosowane w bazie danych (link), źródła danych (link)

Skip to content