Projekty badawcze

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA – PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE SPÓŁFINANSOWANE

STRONA PROJEKTU:

https://trendlineproject.eu/

CEL PROJEKTU:

Projekt jest kontynuacją projektu Baseline zrealizowanego w latach 2020-2022. Celem projektu Trendline jest gromadzenie i analiza danych, potrzebnych do wyznaczenia kluczowych wskaźników efektywności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt ma za zadanie wspierać rządy krajów członkowskich UE w zbieraniu i raportowaniu tych wskaźników. Oprócz ośmiu wskaźników KPI określonych w projekcie Baseline, w projekcie Trendline zostaną wyznaczone nowe wskaźniki eksperymentalne, dla których opracowana zostanie metodologia, przy wykorzystaniu której będą przeprowadzone badania pilotażowe.

Projekt Trendline jest największym przedsięwzięciem, jakie kiedykolwiek podjęto w Europie i na świecie w zakresie gromadzenia i analizy danych w celu  wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskaźniki te są bardzo przydatne do oceny skuteczności podejmowanych działań i monitorowania stanu brd na poziomie krajowym i europejskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Lata 2022-2025

W projekcie bierze udział 25 państw członkowskich Unii Europejskiej i cztery inne państwa europejskie w roli obserwatorów.

Koordynatorem projektu jest Institute for Road Safety Research (SWOV) z Holandii, wspierany w zakresie zarządzania i koordynacji przez:  Vias Institute z Belgii, National Technical University of Athens (NTUA) z Grecji i Transport Research Centre (CDV) z  Republiki Czeskiej.  Przedstawiciele tych czterech instytutów tworzą Zespół Koordynacyjny projektu (Trendline Coordination Team).

Partnerzy projektu:

Austria

BMK (Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology)

Belgia

VIAS (Vias Institute)

Bułgaria

BGSARS (State Agency Road Safety)

Chorwacja

FPZ (University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences)

Republika Czeska

CDV (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Dania

DRD (Danish Road Directorate)

Finlandia

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT)

Francja

DSR (Délégation à la Sécurité routière)

Niemcy

BAST (Federal Highway Research Institute)

Grecja

MIT (Ministry of Infrastructure and Transport)

Węgry

KTI (KTI Közlekedéstudományi Intézet)

Irlandia

RSA (Road Safety Authority)

Włochy

CTL (Sapienza Università di Roma – Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica)

Łotwa

CSDD (Road Traffic Safety Directorate)

Litwa

TKA (Transport Competence Agency)

Luksemburg

MMTP (Ministère de la Mobilité et des Travaux publics)

Holandia

SWOV (Institute for Road Safety Research)

Polska

ITS (Instytut Transportu Samochodowego)

Portugalia

ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária)

Rumunia

MTI (Ministry of Transport and Infrastructure) RAR (Romanian Automotive Register)

Słowacja

UNIZA (University of Zilina)

Słowenia

AVP (Slovenian Traffic Safety Agency)

Hiszpania

DGT (Directorate-General for Traffic)

Szwecja

STA (Swedish Transport Administration)

Obserwatorzy:

Estonia

Estonian Transport Administration

Malta

Transport Malta & Malta Road Safety Council

Norwegia

NPRA (Norwegian Public Roads Administration)

Szwajcaria

BFU (Swiss Council For Accident Prevention), FEDRO (The Federal Roads Office)

OPIS PROJEKTU:

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę konieczność opracowania i wdrożenia nowych zasad oceny kolejnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Określenie wartości wskaźników oraz monitorowanie ich zmian w czasie umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie TRENDLINE wskazano 8 podstawowych wskaźników brd:

KPI 1: Prędkość: % kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości
KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci: % osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające
KPI 3: Kaski: % osób (motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów) stosujących kaski
KPI 4: Alkohol: % kierowców, w organizmach których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej dopuszczalnego limitu
KPI 5: Rozproszenie uwagi: % kierowców używających telefony komórkowe
KPI 6: Pojazdy: % nowych pojazdów z określoną oceną EuroNCAP (powyżej 5*)
KPI 7: Infrastruktura drogowa: % dróg/przejechanych kilometrów po drogach z określoną oceną (np. powyżej 5*)
KPI 8: Opieka powypadkowa: czas odpowiedzi na wezwanie

Zdefiniowano dziesięć nowych eksperymentalnych i uzupełniających wskaźników w obszarze brd:

  1. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
  2. Udział dróg w sieci drogowej z limitem prędkości 30 km/h w terenach zabudowanych
  3. Nieprzestrzeganie czerwonego światła przez użytkowników dróg
  4. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniach
  5. Stosowanie kasków ochronnych przez kierowców e-hulajnóg, e-rowerów i UTO
  6. Ryzykowne zachowania uczestników ruchu
  7. Postawy wobec zachowań ryzykownych
  8. Stosowanie oświetlenia przez rowerzystów po zmroku
  9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego
  10. Alternatywne wskaźniki dotyczące prędkości

 

W projekcie Trendline Polska będzie realizować badania umożliwiające wyznaczenie 5 z 8 podstawowych wskaźników brd (tak jak w projekcie Baseline):

– KPI 1: Prędkość

– KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci

– KPI 3: Kaski

– KPI 4: Alkohol

– KPI 5: Rozproszenie uwagi

Ponadto, Polska (Instytut Transportu Samochodowego) będzie uczestniczyć w  testowaniu metodologii badań  dla wyznaczania 4 wskaźników eksperymentalnych:

– KPI: % kierujących hulajnogami i rowerami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO) stosujących kaski

– KPI: % rowerzystów stosujących oświetlenie po zmroku

– KPI: Alternatywne wskaźniki prędkości

– KPI: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego

Metodologia wyznaczania wskaźników eksperymentalnych jest opracowywana w ramach specjalnie utworzonych zespołów eksperckich, a dane potrzebne do wyznaczenia tych KPIs będą zbierane przez partnerów projektu w latach 2024-2025.

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

Skip to content