Projekty badawcze

AVENUE

Działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób starszych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie AVENUE.

Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe – for the traffic safety.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Komisja Europejska, Grant DG Move
DGMOVE/SUBV/2010/D3/300-1/SI12.568329/AVENUE

STRONA PROJEKTU:
www.avenuefortrafficsafety.eu

CEL PROJEKTU:
Celem projektu było opracowanie wytycznych odnoszących się do centrów bezpieczeństwa ruchu drogowego NEST (Network and Education for Safety in Traffic), organizowanie akcji informacyjnych dla mieszkańców w krajach biorących udział w projekcie, przeprowadzanie działań w celu zapewnienia kontynuacji po zakończeniu projektu. Założeniem projektu jest budowa centrów bezpieczeństwa ruchu drogowego NEST na poziomie europejskim, krajowym, lokalnym oraz w formie mobilnych centrów brd. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2010-2014.

PARTNERZY PROJEKTU:
Liderem projektu był grecki Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Panos Mylonas. Pozostałych 13 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:
·  Instytut Transportu Samochodowego (Polska),
·  ETSC – European Transport Safety Council (Belgia),
·  Fundation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers – Secura Forum (Belgia),
·  TOP-25 (Belgia),
·  Stichting Responsible Young Drivers (Holandia),
·  Regianaal Overlegorgaan verkeersveiligheid Fryslân (Holandia),
·  Responsible Young Drivers (Luksemburg),
·  AESLEME – Asociacion para el Estudio de la Lesion Medular Espinal (Hiszpania),
·  Open-Youth (Bułgaria),
·  FACTUM Chaloupka & Risser OHG (Austria),
·  Uniwerytet Patras (Grecja),
·  Association Avenir Santé (Francja),
·  Deutsche Verkehrswacht e.V. (Niemcy).

OPIS PROJEKTU:
W trakcie realizacji projektu opracowano i wydano materiały edukacyjne o tematyce brd dostosowane do odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe. Przygotowano również programy coachingowe, zwiększające świadomość zagrożeń w ruchu drogowym do prowadzenia zajęć z kierowcami. Promowano wolontariat i organizowano specjalne szkolenia dla wolontariuszy.
Realizatorzy projektu brali udział w szeregu działań na rzecz bezpieczeństwa organizowanych w ich krajach wykorzystując tworzone Centra BRD oraz sprzęt do ilustracji zjawisk na drodze (symulatory, alkogogle, wybuchatory poduszek, testy reakcji, „test słonia”).Promowano Centra BRD jako przykłady najlepszych praktyk, których rezultatem jest wzrost stopnia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skip to content