Aktualności

Państwa członkowskie UE wznawiają Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC)

Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę BRD, największą platformę bezpieczeństwa ruchu drogowego społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero.

Do tej pory Kartę podpisało ponad 4 tys. podmiotów publicznych i prywatnych, które podjęły działania w zakresie poprawy brd. Społeczność sygnatariuszy Karty składa się z przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji badawczych, uniwersytetów i szkół.

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu – DG MOVE będzie intensywnie współpracować z centrum informacyjnym ERSC (e-mail: ERSC-helpdesk@ricardo.com) oraz siecią krajowych Punktów Kontaktowych w 27 państwach członkowskich UE.

W Polsce tę funkcję pełni Instytut Transportu Samochodowego (e-mail: erscPL@its.waw.pl).

W dn. 18 listopada 2021 r. zostaną rozdane nagrody za doskonałość w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Excellence in Road Safety Awards 2021. Konkurs jest adresowany do sygnatariuszy Karty BRD, a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2021 r.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do podpisania Karty BRD i zgłoszenia swoich inicjatyw w konkursie. Więcej informacji na stronie www.erscharter.eu

Skip to content