Projekty badawcze

SAFERWHEELS

Badanie uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskiej. 

Study on accident causation for traffic accidents involving powered two-wheelers and bicycles in the European Union.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant Dyrekcji Generalnej Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej
MOVE/C4/SER/2014-661/SI2.697644
 
 
CEL PROJEKTU
Pogłębiona analiza wypadków drogowych z udziałem kierujących jednośladami (motocykle, motorowery, rowery), ocena przyczyn i uwarunkowań tych zdarzeń oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dla Komisji Europejskiej.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2014 – 2017
 
PARTNERZY PROJEKTU
W projekcie uczestniczy 6 krajów UE. Liderem projektu jest Loughborough University (Wielka Brytania). Oprócz tej instytucji w projekcie uczestniczą:
  • Centre Europeen d’Etude de Securite et d’Analyse des Risques CEESAR (Francja);
  • Centro di Ricerca per il Transporto e la Logistica, University of Rome “La Sapienza” CTL (Włochy);
  • Centre for Research and Technology Hellas CERTH (Grecja);
  • Instytut Transportu Samochodowego ITS (Polska);
  • SWOV Institute for Road Safety Research (Holandia). 
 
OPIS PROJEKTU
Projekt SaferWheels realizowany będzie w latach 2015-2017, a jego głównym celem jest zebranie dokładnych informacji o okolicznościach i przyczynach wypadków drogowych z udziałem kierujących jednośladami. Każdy kraj uczestniczących w projekcie w ciągu najbliższych 18 miesięcy ma zebrać szczegółowe dane o 86 wypadkach drogowych z udziałem motocyklistów i motorowerzystów (80 % ogółu  analizowanych wypadków) i rowerzystów (20%). Badania będą prowadzone według wspólnej metodologii badań, co pozwoli potem porównać sytuację w poszczególnych krajach. 
Na podstawie zebranych wyników opracowane zostaną propozycje dla Komisji Europejskiej, w jaki sposób należy modyfikować działania prewencyjne, aby skuteczniej ograniczać zagrożenie tych grup w ruchu drogowym. W Polsce badania prowadzone będą na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. 
Głównymi partnerami instytutu w projekcie jest Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji z Radomia. 
 
Skip to content