Projekty badawcze

Projekt KROS- Knights for Road Safety, Rycerze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Erasmus + Unii Europejskiej

STRONA PROJEKTU:

http://www.kros-project.eu/

CEL PROJEKTU:

Zmiana podejścia w europejskich szkołach do realizacji programów i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tym obszarze. W ramach projektu powstaje partnerstwo strategiczne interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego: m.in. ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, pedagogów i twórców aplikacji edukacyjnych, władz lokalnych. W sieci szkół pilotażowo testowane są materiały edukacyjne KROS.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Lata 2018-2021

PARTNERZY PROJEKTU:

W projekcie uczestniczy 5 krajów UE. Koordynatorem jest RSI (Road Safety Institute) “Panos Mylonas” z Grecji. Pozostali uczestnicy:

BG & BRG Scwechat (Austria)
Trinity College Dublin (Irlandia)
Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
CECE (Hiszpania)

OPIS PROJEKTU:

KROS opiera się na multidyscyplinarnym podejściu projektowym, które wymaga szerokiej współpracy pomiędzy szkołą i społecznością lokalną. 5 krajów, 7 instytucji i 100 szkół działa wspólnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program realizowany jest w ramach programu Erasmus+ (KA2- współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej), wykorzystuje elementy edukacji otwartej i innowacyjne praktyki ery cyfrowej i ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.

W projekcie KROS zastosowano nowoczesne technologie w celu wzmocnienia przekazu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Nowe technologie, w tym zasoby 3D i rzeczywistość wirtualna (VR), zwiększają atrakcyjność procesu uczenia się i poprawiają jakość dostarczanych treści.

W ramach realizacji projektu powstała platforma edukacyjna KROS, na której dostępne są materiały do realizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym studia przypadków i przykłady dobrych praktyk zawierające wskazówki dla nauczycieli, dotyczące efektywnego realizowania treści związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego podczas lekcji.

Szkoły, działające w sieci KROS otrzymują bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych na stronie internetowej KROS dotyczących różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W ramach projektu KROS są realizowane szkolenia krajowe oraz międzynarodowe w Austrii i Hiszpanii, adresowane do kadry pedagogicznej i ekspertów.

Skip to content