Projekty badawcze

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR) przy Instytucie Transportu Samochodowego.

Polska należy do czołówki państw Unii Europejskiej pod względem liczby ofiar wypadków drogowych. Biorąc to pod uwagę oraz to, iż edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z kluczowych elementów ochrony zdrowia i życia obywateli, a obecnie popularna jest idea tworzenia centrów edukacyjnych, w których odwiedzający biorą udział w zajęciach praktycznych i doświadczalnych, podjęto decyzję o powołaniu przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR).

Celem utworzenia CEBR jest dostarczanie wiedzy w bardziej skutecznej i atrakcyjnej formie, kształtowanie umiejętności i wpływanie na postawy uczestników ruchu drogowego poprzez realizację wysokiej jakości zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowanych i dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorów. Długofalowym efektem działalności CEBR może być poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego Polski, redukcja liczby zabitych i rannych oraz lepsza pozycja naszego kraju pod tym względem w Europie. Celem pośrednim jest wzmocnienie szeroko rozumianej, również szkolnej, edukacji brd.

Oryginalność idei funkcjonowania CEBR polega na tym, że prowadzone zajęcia, podzielone na część teoretyczną i praktyczną, są dostosowane w całości do potrzeb odbiorców pod względem tematyki, czasu trwania i liczby uczestników.

W CEBR wykorzystano aktywizujące metody nauczania i interaktywne ekspozycje. Pilotaż autorskich zajęć, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i kierowcy 50+ był prowadzony w latach 2017-2018. Zajęcia odbywały się w całości w pomieszczeniach Instytutu Transportu Samochodowego, w salach wykładowych i stacji diagnostycznej.

Przedstawiciele ww. grup byli zachęcani do osobistego zaangażowania się w zrozumienie zagrożeń występujących na drogach oraz do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Strona internetowa CEBR – www.cebr.edu.pl

Więcej o projekcie:

Kwartalnik BRD 2016/4

Skip to content