Projekty badawcze

SAFEWAY2SCHOOL

Zintegrowany system bezpiecznego transportu dzieci do/i ze szkoły (Bezpieczna droga do szkoły).
Integrated System for Safe Transportation of Children to School (SAFEWAY2SCHOOL)

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant KE
7 Program Ramowy UE

STRONA PROJEKTU:
https://cordis.europa.eu/project/id/233967/reporting/pl

CEL PROJEKTU:
Uczynienie europejskich dróg bezpiecznymi dla uczniów (podczas drogi z domu do szkoły i drogi ze szkoły do domu) poprzez wyznaczenie bezpiecznej drogi dla autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły, która prowadziłaby przez tereny o małym natężeniu ruchu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2009-2012.

PARTNERZY PROJEKTU:
W realizacji projektu uczestniczyło 8 państw UE. Liderem projektu był szwedzki Narodowy Instytut Badawczy Drogowo-Transportowy (National Road and Transport Research Institute, VTI). Pozostałych 13 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
 • Centre for Research & Technology Hellas, Hellenic Institute of Transport (Greece)
 • French institute of sciences and technology for transport development and networks (Francja)
 • Amparo Solutions (Szwecja)
 • Fleetech AB (Szwecja)
 • Swedish Transport Administration (Szwecja)
 • Austrian Road Safety Board (Austria)
 • University of Modena and Reggio Emilia (Włochy)
 • Institute for Human Factors and Technology Management of the University of Stuttgart (Niemcy)
 • Mizar Automazione S.p.A (Włochy)
 • International Institute for Information Design (Austria)
 • The Rehabilitation Medicine Clinic Faculty of Health Sciences Linköping University (Szwecja)
 • The School of Innovation Design and Engineering at Mälardalen University (Szwecja)


OPIS PROJEKTU:
Każdego dnia miliony dzieci w Europie podróżują do szkoły i ze szkoły do domu. Transport szkolny nie polega jedynie na dowożeniu dzieci do szkoły, ale na zapewnieniu im bezpiecznej drogi od drzwi domu do drzwi szkoły (door-to-door). Najbardziej krytycznym odcinkiem na całej trasie do szkoły i z powrotem jest droga z/na przystanek i okolice przystanku autobusowego. Dlatego tak istotne jest stworzenie systemu wspomagającego pracę kierowcy autobusu, tak aby był on świadomy, którędy powinien jechać, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe, kiedy i które dzieci powinny wsiąść/wysiąść na danym przystanku do/z autobusu.
System ten powinien tak zoptymalizować trasę autobusu szkolnego, aby doprowadzić do zmniejszenia zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Co więcej, istotne jest zwiększenie widoczności autobusów szkolnych i świadomości pozostałych uczestników ruchu drogowego poprzez specjalne, jednolite oznakowanie autobusów szkolnych w Unii Europejskiej, które powodowałoby ograniczenie prędkości innych pojazdów lub całkowite ich zatrzymanie.

Projekt wykorzystywał Inteligentne Systemy Transportowe (ITS). W trakcie jego realizacji opracowane zostały: System Planowania Tras (Route Planning System), System Przekierowania (Rerouting System) oraz System Ostrzegania (Warning System) dla pojazdów znajdujących się w pobliżu zatrzymujących się autobusów szkolnych. Konieczne było również stworzenie sieci „inteligentnych” przystanków autobusowych (komunikacja uczeń – przystanek – autobus), a także wyposażenie grupy dzieci biorącej udział w badaniach pilotażowych w specjalne nadajniki.

SAFEWAY2SCHOOL Final Report

Skip to content