Projekty badawcze

SAFETY TUNES

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant Dyrekcji Generalnej Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej
MOVE/c4/2014/298

STRONA PROJEKTU:
https://www.facebook.com/Roadsafetytunes/

CEL PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata z wykorzystaniem elementów edukacji rówieśniczej i emocjonalnej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2015 – 2017

PARTNERZY PROJEKTU:
W projekcie uczestniczy 8 krajów UE. Liderem projektu jest Austrian Mobility Research FGM-AMOR z Austrii. Pozostali uczestnicy:
Mobiel21 (Belgia)
Stichting TeamAlert (Holandia)
Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
Gea21 – Grupo de Estudios y Alternativas S.L. (Hiszpania)
KTI Institute for Transport Sciences (Węgry)
HBH Projekt (Czechy)
AMZS Roadside Assistance (Słowenia)

OPIS PROJEKTU:
European Road Safety Tunes (Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) – to międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu. Celem European Road Safety Tunes jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków, rannych i zabitych wśród osób młodych w wieku 15-24 lata.

Realizatorzy projektu zakładają opracowanie i wdrożenie działań zwiększających świadomość użytkowników dróg o zagrożeniach w ruchu, zwłaszcza wśród rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów osobowych. Działania te oparte będą na metodologii Safety Tunes, opracowanej w ramach projektu, polegającej na realizacji serii warsztatów artystycznych skierowanych do grupy docelowej – uczniów szkół zawodowych/technicznych – prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych trenerów-rówieśników, w ramach których realizowane są elementy edukacji rówieśniczej i emocjonalnej, a uczniowie mają możliwość prezentacji problemów brd wykorzystując różnego rodzaju formy artystyczne. Uczniowie będą mogli samodzielnie wybrać przesłanie i sposób przekazu, np. poprzez utwór muzyczny (muzyka i tekst), obraz, graffiti, przedstawienie uliczne / muzyczne / teatralne, opowiadanie, wiersz itp.

W każdym z 8 krajów partnerskich projektu zostanie przeprowadzonych od 20 do 60 warsztatów przez zespoły Safety Tunes w wybranych regionach, w Polsce odbędą się w województwie mazowieckim. Łącznie we wszystkich warsztatach weźmie udział 3 500 uczniów.
Najlepsze i najbardziej efektywne realizacje artystyczne (wybrane za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz przez jury – kryteria wyboru zostaną opracowane w trakcie trwania projektu) staną do krajowego konkursu, a zwycięzcy powalczą z rówieśnikami w konkursie europejskim. Metodologia Safety Tunes zostanie także przekazana 5 wybranym instytucjom w krajach UE nie biorących udziału w projekcie.
Instytut Transportu Samochodowego dodatkowo odpowiedzialny jest za cały pakiet zadaniowy dotyczący oceny wpływu zajęć na postawy uczniów wobec problemów brd oraz oceny procesu szkolenia z wykorzystaniem metodologii Safety Tunes.

European Road Safety Tunes – materiały dla prowadzących

Skip to content