Aktualności

Wymagane częste kontrole trzeźwości kierowców po Covid-19. Blokady alkoholowe ratują życie i wpływają pozytywnie na tych którzy je stosują. Konieczność zmian w Dyrektywie UE dot. wydawania praw jazdy

Gdyby wyeliminować z dróg UE czynnik zagrożenia jakim jest alkohol u kierowców ocalono by życie ok 4 000 osób rocznie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców i uproszczania procedur ich przeprowadzania.

Nowe dane wskazują, że w wielu krajach europejskich odsetek kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu, powrócił do stanu sprzed pandemii. Opublikowany krótki film na stronach ETSC pokazuje jak stosowanie blokad alkoholowych przez uczestników belgijskiego programu reedukacyjnego zmieniło ich życie. Przekaz filmu to: blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale także pozwalaj tym, którzy je stosują być bardziej świadomy uczestnikiem ruchu drogowego, pozostać aktywnym społecznie i utrzymać miejsce pracy. ETSC postuluje wprowadzenie blokad alkoholowych dla osób uzależnionych od alkoholu w najnowszej aktualizacji  Dyrektywy UE w sprawie wydawania praw jazdy.

Według ekspertów z Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) rutynowe kontrole trzeźwości, akcje zakrojone na szeroką skalę, widoczne i dobrze nagłośnione mają kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczenia kolizji drogowych z udziałem alkoholu.

ETSC wskazuje, że podczas pandemii Covid – 19 w wielu krajach znacznie spadła liczba kontroli trzeźwości. Obecne wzrasta do poziomu sprzed pandemii liczba kierowców, u których stwierdza się przekroczenie limitu alkoholu. A tylko niektóre kraje przeprowadzają większą liczbę kontroli trzeźwości kierowców.

W ciągu ostatniej dekady ogólna liczba kierowców poddawanych badaniem alkomatem (w przeliczeniu na mieszkańca) spadła w dziesięciu krajach, a wzrosła tylko w sześciu. Według danych ETSC czternaście krajów nie zbiera danych na temat liczby przeprowadzanych kontroli trzeźwości. Są to: Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Dania, Węgry, Izrael, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Słowacja i Serbia.

Zdaniem ETSC większa liczba kontroli trzeźwości kierowców na drodze i ich monitorowanie powinny być prowadzone losowo, a nie wówczas, gdy policja podejrzewa, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Wskazano model obowiązujący w Norwegii, gdzie tak zwane „dowodowe” alkomaty mogą być używane przez policję na poboczu drogi. W wielu krajach nadal wymagane są dalsze badania na obecność alkoholu we krwi przeprowadzane na posterunku policji lub w szpitalu, co dodatkowo angażuje zasoby policji i personelu medycznego oraz prowadzi do znacznie mniejszej liczby przeprowadzanych kontroli.

W walce z kierującymi pod wpływem alkoholu sankcje finansowe mogą być bardziej skuteczne, gdy są łączone z wysokością dochodów. Raport ETSC przytacza przykład Danii, gdzie kara grzywny za jazdę pod wpływem alkoholu jest powiązana z mnożnikiem poziomu stężenia alkoholu we krwi (BAC) kierowcy i jego miesięcznych dochodów.

W kilku krajach europejskich, w tym w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Litwie, Polsce i Szwecji kierowcy, którym za jazdę pod wpływem alkoholu odebrano na określony czas uprawnienia do kierowania pojazdem mogą zamiast zakazu prowadzenia pojazdów wybrać (pod pewnymi warunkami) opcję instalacji blokady alkoholowej (urządzenie do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu). Blokada alkoholowa umożliwia uruchomienie silnika pojazdu wówczas, gdy kierowca jest trzeźwy.

Blokada alkoholowa wymaga od kierowcy poddania się badaniu alkomatem przed uruchomieniem pojazdu. W przypadku pozytywnego wyniku testu (obecności alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy) nie można uruchomić pojazdu. Od lipca 2022 r. wszystkie nowe typy pojazdów wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą mieć możliwość zamontowania blokady alkoholowej.

Więcej informacji na stronach ETSC:

Drink-driving checks need a post-Covid booster – ETSC

Skip to content