Program szkolenia kierowców „Autosobriety – jazda bez promili” – zapobieganie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

Autosobriety to szkolenie dla kierowców i kandydatów na kierowców, którego celem jest zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu skutkującego niepożądanymi zdarzeniami drogowymi. Program adresowany jest nie tylko do przyszłych kierowców i osób już z uprawnieniami do kierowania pojazdami, ale również ośrodków szkolenia kierowców, decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, przedstawicieli mediów i innych osób zainteresowanych […]

Połączenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego – Raport ETSC

W maju br. ETSC opublikowało raport pt. Połącvzenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Flash 3 to kolejna część cyklu publikacji w ramach projektu LEARN! (Leveraging Education to Advance Road Safety Now), realizowanego przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Flamandzką Fundację Wiedzy o Ruchu (VSV) i Fundación MAPFRE, którego celem jest […]

Europejska Letnia Szkoła Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

              W czerwcu br. specjaliści ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego wezmą udział w kolejnej edycji warsztatów w ramach Europejskiej Letniej Szkoły Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Summer School). Znakomici mówcy i interesujące przykłady z krajów europejskich to kluczowe składniki tego międzynarodowego, 5-dniowego kursu online, którego celem jest przedstawienie zintegrowanego […]

Stosowanie blokad alkoholowych z punktu widzenia kierowców – krótki film

Na stronach ETSC został opublikowany krótki film o dwóch uczestnikach belgijskiego programu reedukacyjnego stosujących blokady alkoholowe. Film dostępny tutaj: https://etsc.eu/new-film-shows-alcohol-interlocks-can-save-lives-and-change-the-lives-of-those-that-use-them/ Film wskazuje, że blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale i zmieniają życie tym, którzy je stosują. Uczestnicy programu kierowcy, którzy dopuścili się wykroczenia (niektórzy recydywiści) lub przestępstwa w ruchu drogowym mogą dalej prowadzić pojazd […]

Wymagane częste kontrole trzeźwości kierowców po Covid-19. Blokady alkoholowe ratują życie i wpływają pozytywnie na tych którzy je stosują. Konieczność zmian w Dyrektywie UE dot. wydawania praw jazdy

Gdyby wyeliminować z dróg UE czynnik zagrożenia jakim jest alkohol u kierowców ocalono by życie ok 4 000 osób rocznie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców i uproszczania procedur ich przeprowadzania. Nowe dane wskazują, że w wielu krajach europejskich odsetek kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu, powrócił do stanu […]

Nowy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

International Transport Forum  opublikował raport grupy  IRTAD (The International Traffic Safety Data and Analysis Group) o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2021, pierwszym roku funkcjonowania Drugiej Dekady Działań na rzecz brd 2021-2030. Analiza opiera się na danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego z 34 krajów członkowskich IRTAD. Ukazane są trendy krótkookresowe za rok 2021 oraz […]

Skip to content