Aktualności

Stosowanie blokad alkoholowych z punktu widzenia kierowców – krótki film

Na stronach ETSC został opublikowany krótki film o dwóch uczestnikach belgijskiego programu reedukacyjnego stosujących blokady alkoholowe.

Film dostępny tutaj:

https://etsc.eu/new-film-shows-alcohol-interlocks-can-save-lives-and-change-the-lives-of-those-that-use-them/

Film wskazuje, że blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale i zmieniają życie tym, którzy je stosują. Uczestnicy programu kierowcy, którzy dopuścili się wykroczenia (niektórzy recydywiści) lub przestępstwa w ruchu drogowym mogą dalej prowadzić pojazd pod warunkiem instalacji w swoich pojazdach blokady alkoholowej. Kierowcy uczestniczący w programie reedukacji są bardziej świadomi zagrożeń płynących z jazdy pod wpływem alkoholu, nie są wykluczeni społecznie i pozostają na rynku pracy.

Antonio Avenoso, Dyrektor Wykonawczy ETSC powiedział, że: „Blokady alkoholowe mogą pomóc nam zakończyć tragedię śmierci na drogach spowodowaną jazdą pod wpływem alkoholu. Ten film w rzadko spotykany sposób pokazuje, jak ludzie korzystający z tych urządzeń mogą kontrolować swoje życie, pozostać na rynku pracy i utrzymywać relacje rodzinne. Łącząc wsparcie psychologiczne, monitoring i informację zwrotną, tak jak ma to miejsce w Belgii, blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale także zmieniają życie tych, którzy je stosują”.

ETSC wzywa do instalacji blokad alkoholowych jako standardowego wyposażenia pojazdów komercyjnych w Unii Europejskiej. Blokady alkoholowe powinny być wprowadzone w większości krajów jako element programów reedukacji i instalowane w pojazdach sprawców wykroczeń związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Programy reedukacji oparte na instalacji blokady alkoholowej mogą pomóc kierowcom w kontynuowaniu produktywnego życia i utrzymaniu miejsca pracy tak długo, jak długo stosują blokadę alkoholową gwarantującą bezpieczną jazdę. Proste zakazy prowadzenia pojazdów mogą być nieskuteczne, ponieważ wielu recydywistów po prostu je ignoruje i mimo zakazu nadal kieruje pojazdem pod wpływem alkoholu.

Obecne przepisy UE zabraniają wydawania praw jazdy osobom uzależnionym od alkoholu. Wiele osób uzależnionych od alkoholu mogłoby jednak uzyskać prawo jazdy pod warunkiem kierowania pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. W związku z aktualizacją w 2024 r Dyrektywy UE 2006/126 w sprawie prawa jazdy ETSC postuluje by znieść tego typu ograniczenia pod ściśle określonymi warunkami (min. w oparciu o kontrolę medyczną i opieką psychologiczną). ETSC przedstawia swoje stanowisko w sprawie w zamieszczonej informacji pt.: Briifing Warunkowe prawa jazdy i Program Reedukacji w oparciu o Blokady Alkoholowe w związku z aktualizacją Dyrektywy UE w sprawie praw jazdy 2006/126 (Briefing Conditional Licences and Alcohol Interlock Rehabilitation Programmes in the Revision of the EU Driving Licence Directive 2006/126).

Więcej informacji na stronie ETSC:

https://etsc.eu/progress-in-reducing-drink-driving-and-other-alcohol-related-road-deaths-in-europe-2/

Skip to content