Stosowanie blokad alkoholowych z punktu widzenia kierowców – krótki film

Na stronach ETSC został opublikowany krótki film o dwóch uczestnikach belgijskiego programu reedukacyjnego stosujących blokady alkoholowe. Film dostępny tutaj: https://etsc.eu/new-film-shows-alcohol-interlocks-can-save-lives-and-change-the-lives-of-those-that-use-them/ Film wskazuje, że blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale i zmieniają życie tym, którzy je stosują. Uczestnicy programu kierowcy, którzy dopuścili się wykroczenia (niektórzy recydywiści) lub przestępstwa w ruchu drogowym mogą dalej prowadzić pojazd […]

Wymagane częste kontrole trzeźwości kierowców po Covid-19. Blokady alkoholowe ratują życie i wpływają pozytywnie na tych którzy je stosują. Konieczność zmian w Dyrektywie UE dot. wydawania praw jazdy

Gdyby wyeliminować z dróg UE czynnik zagrożenia jakim jest alkohol u kierowców ocalono by życie ok 4 000 osób rocznie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców i uproszczania procedur ich przeprowadzania. Nowe dane wskazują, że w wielu krajach europejskich odsetek kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu, powrócił do stanu […]

Skip to content