Aktualności

Nowy raport IRTAD o bezpieczeństwie ruchu drogowego

International Transport Forum  opublikował raport grupy  IRTAD (The International Traffic Safety Data and Analysis Group) o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2021, pierwszym roku funkcjonowania Drugiej Dekady Działań na rzecz brd 2021-2030.

Analiza opiera się na danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego z 34 krajów członkowskich IRTAD. Ukazane są trendy krótkookresowe za rok 2021 oraz trendy długoterminowe za lata 2010-19. Raport prezentuje wstępne dane o ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych za I półrocze 2022 r. (styczeń-czerwiec). Jak wyszczególniono w poprzednim raporcie rocznym IRTAD (ITF, 2021), rok 2020 przyniósł bezprecedensowe zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, głównie z powodu globalnej pandemii koronawirusa i związanych z nimi ograniczeń w podróżowaniu.

O ile rok 2021 również został znacząco zakłócony przez pandemię, o tyle dane za rok 2020 są trudnym punktem odniesienia dla analizy porównawczej postępów w drugiej dekadzie działania (2021–2030). W związku z tym w niniejszym sprawozdaniu porównano dane dotyczące krótkoterminowych tendencji z 2021 r. ze średnimi dla tego okresu w latach 2017-19.

 

 

Więcej informacji w:

https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2022

Skip to content