Program szkolenia kierowców „Autosobriety – jazda bez promili” – zapobieganie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

Autosobriety to szkolenie dla kierowców i kandydatów na kierowców, którego celem jest zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu skutkującego niepożądanymi zdarzeniami drogowymi. Program adresowany jest nie tylko do przyszłych kierowców i osób już z uprawnieniami do kierowania pojazdami, ale również ośrodków szkolenia kierowców, decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, przedstawicieli mediów i innych osób zainteresowanych […]

Stosowanie blokad alkoholowych z punktu widzenia kierowców – krótki film

Na stronach ETSC został opublikowany krótki film o dwóch uczestnikach belgijskiego programu reedukacyjnego stosujących blokady alkoholowe. Film dostępny tutaj: https://etsc.eu/new-film-shows-alcohol-interlocks-can-save-lives-and-change-the-lives-of-those-that-use-them/ Film wskazuje, że blokady alkoholowe nie tylko ratują życie, ale i zmieniają życie tym, którzy je stosują. Uczestnicy programu kierowcy, którzy dopuścili się wykroczenia (niektórzy recydywiści) lub przestępstwa w ruchu drogowym mogą dalej prowadzić pojazd […]

Wymagane częste kontrole trzeźwości kierowców po Covid-19. Blokady alkoholowe ratują życie i wpływają pozytywnie na tych którzy je stosują. Konieczność zmian w Dyrektywie UE dot. wydawania praw jazdy

Gdyby wyeliminować z dróg UE czynnik zagrożenia jakim jest alkohol u kierowców ocalono by życie ok 4 000 osób rocznie. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa do zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierowców i uproszczania procedur ich przeprowadzania. Nowe dane wskazują, że w wielu krajach europejskich odsetek kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu, powrócił do stanu […]

Apel ETSC o zwiększenie liczby kontroli stanu trzeźwości kierowców

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa europejskie rządy do zwiększenia liczby kontroli kierowców pod kątem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i uproszczenia procedur ich przeprowadzania, ponieważ nowe dane pokazują, że odsetek kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit, powrócił do stanu sprzed pandemii w wielu krajach europejskich. Co najmniej 4000 zgonów rocznie w Unii Europejskiej można by […]

Skip to content