Aktualności

Połączenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego – Raport ETSC

W maju br. ETSC opublikowało raport pt. Połącvzenie edukacji dzieci i młodzieży nt. zrównoważonej mobilności z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Flash 3 to kolejna część cyklu publikacji w ramach projektu LEARN! (Leveraging Education to Advance Road Safety Now), realizowanego przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Flamandzką Fundację Wiedzy o Ruchu (VSV) i Fundación MAPFRE, którego celem jest poprawa jakości edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w całej Europie.

Warto zapoznać się z treścią tego dokumentu, szczególnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolonego i zajęć z wychowania komunikacyjnego.

Rzeczywiste i subiektywne poczucie zagrożenia w ruchu drogowym ma znaczny wpływ na wybór środka transportu, zwłaszcza w odniesieniu do ruchu pieszego i rowerowego, czyli najbardziej zrównoważonych sposobów podróżowania.

Główną przeszkodą w korzystaniu z roweru przez dzieci i młodzież są obawy dotyczące ich bezpieczeństwa. Z drugiej strony, odejście od podróżowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, w tym również jako środka transportu dzieci do szkół, mogłoby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. Co więcej, przekonanie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, aby przesiadły się z samochodów na rowery lub przemieszczały się pieszo sprawi, że wyrabiane będą u nich nawyki zdrowego stylu życia.

Wprowadzanie zmian w takim podejściu do codziennego podróżowania powinno następować stopniowo i po odpowiednim przygotowaniu; inaczej może powodować odwrotny skutek do zamierzonego, czyli zwiększenie niepożądanych zdarzeń drogowych.

Dlatego kluczem do zdrowszego życia w połączeniu z bezpieczniejszymi drogami jest zachęcanie do częstszego przemieszczania się pieszo i rowerem przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Raport koncentruje się na tym, jak można edukować o: zrównoważonej mobilności, która ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; bezpieczeństwie ruchu drogowego, którego elementem jest zrównoważona mobilność, ponadto jak  wspierać i w ogóle zapewnić dzieciom wysokiej jakości edukację, która nauczy je bezpiecznego i zrównoważonego poruszania się.

W raporcie zaprezentowano, w jaki sposób szkoły, rodzice i władze lokalne mogą promować bezpieczną i zrównoważoną mobilność również poza edukacją formalną, tj. np.  poprzez działania na rzecz takich rozwiązań, jak ulice i strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w pobliżu szkoły, organizację „pieszych autobusów”, „rowerowych pociągów”, korzystania z transportu publicznego zamiast ze zmotoryzowanego transportu indywidualnego w drodze do i ze szkoły.

Raport składa się z czterech części: 1) Połączenie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego ze zrównoważoną mobilnością i zdrowiem (bezpieczeństwo drogowe i zrównoważona mobilność: polityki międzynarodowe; aktywna mobilność i zdrowie; zrównoważona mobilność i środki bezpieczeństwa drogowego powinny iść „ramię w ramię”; 2) Edukacja promująca bezpieczną i zrównoważoną mobilność (poprawa edukacji w zakresie bezpiecznej i zrównoważonej mobilności; przykłady najlepszych praktyk; 3) Promowanie bezpiecznego i aktywnego podróżowania do szkoły i wokół szkoły (promowanie bezpiecznego i aktywnego podróżowania do szkół i wokół nich;  przykłady najlepszych praktyk); 4) Umożliwienie bezpiecznego i zrównoważonego transportu wokół szkół (planowanie strategiczne; bezpieczeństwo infrastruktury i prędkość; bezpieczeństwo pojazdu; egzekwowanie prawa).

Raport dostępny tutaj:

ETSC LEARN LINKING EDUCATION ON SUSTAINABLE MOBILITY WITH TRAFFIC SAFETY

Skip to content