Aktualności

Apel ETSC o zwiększenie liczby kontroli stanu trzeźwości kierowców

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wzywa europejskie rządy do zwiększenia liczby kontroli kierowców pod kątem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i uproszczenia procedur ich przeprowadzania, ponieważ nowe dane pokazują, że odsetek kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit, powrócił do stanu sprzed pandemii w wielu krajach europejskich.

Co najmniej 4000 zgonów rocznie w Unii Europejskiej można by uniknąć, gdyby wyeliminowano jazdę pod wpływem alkoholu.  ETSC twierdzi, że szeroko zakrojone, bardzo widoczne i dobrze nagłośnione egzekwowanie przepisów oraz kontrole mają kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczenia kolizji drogowych związanych z alkoholem.

Dane przeanalizowane przez ETSC pokazują, że liczba kontroli znacznie spadła w wielu krajach podczas pandemii Covid-19. I chociaż niektórzy ponownie zwiększają teraz liczbę kontroli, nie dzieje się to wystarczająco szybko. Odsetek kierowców, u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego limitu alkoholu, w wielu krajach wrócił do poziomu sprzed pandemii.

W ciągu ostatniej dekady liczba kontroli na okoliczność prowadzenia pod wpływem alkoholu na mieszkańca spadła w dziesięciu krajach i wzrosła tylko w sześciu. Niepokojące jest to, że czternaście krajów śledzonych przez ETSC nie gromadzi nawet krajowych danych na temat liczby przeprowadzanych kontroli alkoholu, w tym Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Dania, Węgry, Izrael, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Słowacja i Serbia.

Oprócz zwiększania i monitorowania liczby kontroli stanu trzeźwości, ETSC twierdzi, że rządy krajowe powinny wprowadzić procedury losowych kontroli bez wymogu podejrzewania jazdy pod wpływem alkoholu. ETSC wzywa również wszystkie kraje do naśladowania modelu obowiązującego w Norwegii, gdzie tak zwane „dowodowe” alkomaty mogą być używane przez policję na poboczu drogi. W wielu krajach nadal wymagane są kontrolne badania krwi na posterunku policji lub w szpitalu, co wyczerpuje zasoby policyjne i medyczne oraz prowadzi do znacznie mniejszej liczby przeprowadzanych kontroli egzekwowania prawa.

Według ETSC sankcje finansowe mogą być również bardziej skuteczne, gdy są powiązane z dochodami. W raporcie przytoczono przykład Danii, gdzie mandaty za jazdę pod wpływem alkoholu są powiązane z mnożnikiem poziomu stężenia alkoholu we krwi (BAC) kierowcy i jego miesięcznych dochodów.

Kilka krajów, w tym Litwa i Polska, stara się, aby niektórzy recydywiści i sprawcy pierwszego wykroczenia wysokiego szczebla montowali w swoich pojazdach urządzenie przypominające alkomat (blokadę alkoholową), które wymaga od kierowcy wydmuchania powietrza w celu uruchomienia silnika.

Programy rehabilitacji oparte na blokadzie alkoholowej mogą pomóc kierowcom w kontynuowaniu produktywnego życia i utrzymaniu pracy, ponieważ mogą bezpiecznie kontynuować jazdę tak długo, jak długo stosują blokadę alkoholową. Proste zakazy prowadzenia pojazdów mogą być nieskuteczne, ponieważ wielu recydywistów po prostu je ignoruje i mimo to jeździ. Obecne przepisy UE dotyczące praw jazdy zabraniają wydawania praw jazdy osobom uzależnionym od alkoholu.

Więcej informacji:

https://etsc.eu/drink-driving-checks-need-a-post-covid-booster/

Skip to content