Aktualności

Wyniki Projektu Baseline

Komisja Europejska we współpracy z ekspertami państw członkowskich opracowała pierwszy zestaw ośmiu kluczowych wskaźników efektywności w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Key Performance Indicators, KPIs). Wskaźniki te pozwalają na lepsze zrozumienie kwestii związanych z ogólnym stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowią integralną część założeń polityki brd Unii Europejskiej na lata 2021-2030.

Celem zakończonego projektu Baseline było wyznaczenie wskaźników efektywności w obszarze brd oraz pomoc państwom członkowskim uczestniczącym w projekcie w zakresie zbierania i raportowania danych. Projekt finansowany był częściowo przez Komisję Europejską. Dla państw członkowskich, które wcześniej nie zbierały tego typu danych, praca w projekcie była okazją do zdobycia wiedzy w zakresie zbierania danych do wyznaczania wskaźników efektywności w obszarze brd oraz ujednolicenia metodyki zbierania danych i ich raportowania.

Projekt Baseline został zrealizowany przez konsorcjum 18 państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym liderem był VIAS (Belgia). Opracowana metodologia wraz z wytycznymi dla każdego KPI zostały opublikowane na specjalnie utworzonej stronie projektu: https://baseline.vias.be/en/publications/

W Polsce badania przeprowadził Instytut Transportu Samochodowego. Zebrano dane i wyznaczono 5 z 8 wskaźników:

– KPI prędkość (% kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości),

– KPI pasy (% osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające dzieci),

– KPI kaski (% motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów używających kaski),

– KPI alkohol (% kierowców w organizmach, których nie stwierdzono zawartość alkoholu powyzej dopuszczalnego limitu),

– KPI rozproszenie uwagi (% kierowców nie używających podczas jazdy telefonów komórkowych)

 

Raport końcowy z wynikami projektu Baseline oraz indywidualne raporty dla każdego z 8 KPI wraz z tabelami Excel są dostępne na stronie:

https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/data-and-analysis/key-performance-indicators-kpis_en

Raport z podsumowaniem wyników do pobrania tutaj:

Baseline conclusions and recommendations

Prezentacja z podsumowaniem wyników Baseline do pobrania tutaj:

The BASELINE project: Harmonized measurement of road safety Key Performance Indicators

Raporty są do pobrania na stronie www POBR/Publikacje/Raporty/Baseline

Skip to content