Aktualności

Polska zdobywa międzynarodową nagrodę bezpieczeństwa ruchu drogowego PIN 2023

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) przyznała Polsce nagrodę PIN 2023 (Road Safety Performance Index) za osiągnięcia w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego. Nagroda została przyznana za znaczne osiągnięcia i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach. W Polsce w latach 2012-2022 liczba ofiar śmiertelnych spadła o 47%, a w tym czasie średnia redukcja w UE wyniosła zaledwie 22%.

Polska otrzymała po raz pierwszy taką nagrodę w uznaniu zasług w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Panel ekspertów ETSC wymienił kilka kluczowych elementów decyzji o przyznaniu Polsce tegorocznej nagrody, oprócz znacznego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach:

  • kompleksowy Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030, który wyznacza cele zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o 50%;
  • zakrojony na szeroką skalę czteroletni Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej;
  • rozbudowa sieci fotoradarów stacjonarnych i odcinkowych pomiarów prędkości;
  • wzrost kontroli stanu trzeźwości kierowców średnio o 19% każdego roku w latach 2010-2019;
  • wprowadzenie systemu „korytarzy życia” umożliwiającego pojazdom uprzywilejowanym dojazd do miejsc kolizji na autostradach.

 

Przyznając Polsce nagrodę ETSC zwróciła uwagę na problem prędkości w Polsce. Obserwowane prędkości pojazdów są wciąż zbyt wysokie. Maksymalna dopuszczalna prędkość 140 km/h na autostradach należy do najwyższych w UE. Polska powinna również rozważyć ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach używanych przez pieszych i rowerzystów w miastach.

Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, powiedział:
„W ciągu dziesięciu lat Polska znacznie poprawiła bezpieczeństwo na drogach i dała przykład, jak poważnie traktować ten problem. Podjęto prawdziwe zobowiązanie do wyznaczenia celów, poprawy infrastruktury i wzmocnienia egzekwowania przepisów, które są kluczowymi czynnikami tej imponującej redukcji. ”

Ogłoszenie nagrody dla Polski zbiega się z dzisiejszą publikacją ETSC nowej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego PIN 2023, która pokazuje, że liczba ofiar śmiertelnych na drogach w UE wzrosła w zeszłym roku o 4%, do 20 679. Liczba ta jest nadal o 9% niższa niż w 2019 roku, ostatnim przed pandemią Covid-19, która radykalnie zmieniła natężenie ruchu. ETSC ostrzega jednak, że od 2019 r. potrzebny byłby spadek o 17,2%, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celu UE i ONZ, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2030 r.

Raport PIN 2023 jest dostępny: www.etsc.eu/pin17

Video: (00:30 / 1080p) Polska zdobywa nagrodę ETSC PIN 2023

Video: animacja (00:36 / 720p) pokazująca zmiany w statystykach wypadkowych w Europie w latach 2001-2022.

 

Zmiana liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2012-2022 (strona 15  Raportu)

 

Wskaźnik zabitych na drogach na milion mieszkańców w 2022 roku i porównanie z 2012 rokiem (strona 18 Raportu)

 

Skip to content