Trendline nowy projekt UE, kontynuacja Baseline (wyznaczenie wskaźników w obszarze brd)

Nowy projekt Trendline, będzie kontynuował badania podjęte w projekcie Baseline i podobnie jak projekt Baseline jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Prace rozpoczęły się w październiku 2022 roku i potrwają trzy lata. W projekcie bierze udział 25 państw członkowskich UE (a także dwa inne państwa członkowskie i dwa kraje EFTA jako obserwatorzy). Celem rozpoczętego nowego […]

Podsumowanie polskich wyników badań realizowanych w ramach projektu UE Baseline dot. wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

W latach 2020-2022 Instytut Transportu Samochodowego realizował europejski projekt Baseline w zakresie opracowania metodologii badań w kierunku wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadził pomiary. Działania w projekcie Baseline były prowadzone w 18 innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, których koordynatorem był Instytut Vias z Belgii. Celem projektu było wsparcie rządów krajów […]

Wyniki Projektu Baseline

Komisja Europejska we współpracy z ekspertami państw członkowskich opracowała pierwszy zestaw ośmiu kluczowych wskaźników efektywności w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Key Performance Indicators, KPIs). Wskaźniki te pozwalają na lepsze zrozumienie kwestii związanych z ogólnym stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego i stanowią integralną część założeń polityki brd Unii Europejskiej na lata 2021-2030. Celem zakończonego projektu Baseline było […]

Skip to content