Aktualności

Konferencja Transport Problems 2022

XIV międzynarodowa konferencja Transport Problems 2022 odbyła się w Katowicach-Chorzowie w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2022 r. Organizatorem konferencji jest Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice oraz Rektor Politechniki Śląskiej.

W tym roku konferencja odbyła się w formie hybrydowej, część uczestników przyjechała do Katowic by osobiście wziąć udział w wydarzeniu, inny przedstawili swoje prezentacje łącząc się online z organizatorami. Tematyka konferencji, jak co roku od ponad dziesięciu lat koncentrowała się wokół szeroko pojętych aspektów transportu: szynowego, wodnego, drogowego. W 10 sesjach tematycznych przedstawiono referaty w trzech językach (angielskim, rosyjskim i polskim). Po trzech latach, od wybuchu pandemii COVID uczestnicy po raz pierwszy, jednak nie tak licznie jak w poprzednich latach, przyjechali na konferencję do Katowic. Z uwagi na wojnę na Ukrainie, w konferencji nie uczestniczyli rosyjscy naukowcy, a ukraińscy naukowcy przedstawiali swoje prezentacje online. Goście uczestniczący w konferencji reprezentowali różne ośrodki naukowe w tym między innymi: Uniwersytet Techniczny Wydział  Transportu z Chorwacji,  Żyliński Uniwersytet ze Słowacji, Wileński Instytut Techniczny im. Giedymina z Litwy, Gruziński Uniwersytet Technicznego w Kutaisi, a także uczelnie z Kazachstanu i Uzbekistanu. Konferencja była okazją do spotkań, bezpośredniej wymiany doświadczeń i do nawiązania kontaktów do współpracy.

W trakcie konferencji dr Sicińska reprezentująca Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wygłosiła referat pt. „Rozproszenie uwagi w ruchu drogowym, używanie telefonów komórkowych w Polsce” prezentujący  wyniki badań obserwacji używania telefonów komórkowych przez kierowców samochodów osobowych. Badania prowadzone były w latach 2014-2015 dla Krajowej Rady BRD jako monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego, a od 2016 do 2020 jako analizy porównawcze w Polskim Obserwatorium BRD.

Referaty nadsyłane na konferencję Transport Problems są publikowane jako materiały konferencyjne (conference proceedings), a po otrzymaniu pozytywnej opinii recenzentów jako artykuły naukowe  w specjalnym wydaniu Transport Problems Journal.

Program konferencji Transport Problems 2022

Skip to content