Aktualności

BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI dla Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

28 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Konkursu im. Stanisława Staszica Instytut Transportu Samochodowego otrzymał nagrodę BRĄZOWY  LAUR INNOWACYJNOŚCI za projekt i wdrożenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zadaniem konkursu jest wspieranie  podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce, przyczyniające się, do rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmacniające jej znaczenia na arenie międzynarodowej.

Polskie Obserwatorium BRD otrzymało tak zaszczytne wyróżnienie za innowacyjność projektu.

Jest to pierwsza jednostka tego typu w Polsce, a jednocześnie jedno z pierwszych Krajowych Obserwatoriów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach UE wzorowanych  na Europejskim Obserwatorium  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ERSO (European Road Safety Observatory).

Podstawowym elementem innowacyjności Polskiego Obserwatorium BRD jest zgromadzenie danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego  pochodzących z różnych źródeł w jednym miejscu i zapewnienie kompatybilności między nimi oraz możliwości prowadzenia analiz wielopoziomowych. Dodatkowo użytkownik ma zapewniony łatwy i bezpłatny dostęp do bazy danych na portalu.

Wdrożenie obserwatorium to ogromny potencjał w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu. Stwarza warunki do podejmowania skutecznych i efektywnych środków pozwalających na redukcję wypadków drogowych oraz kosztów z tym związanych. Jako jednostka centralna może wspierać kompleksowe i spójne zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie centralnym i lokalnym, którego podstawą jest analiza stanu istniejącego i identyfikacja przyczyn wypadków, formułowanie celów i planów działań, w tym wybór sprawdzonych i skutecznych  rozwiązań, ocena podjętych działań i ich wpływu na liczbę zabitych oraz modyfikacja przyjętych planów. Innowacja ma również charakter międzynarodowy i umożliwia bezpośrednią transmisję danych o wypadkach drogowych w Polsce do baz danych jak  CARE  i  IRTAD. Polskie Obserwatorium jest również uznanym dostarczycielem danych o wypadkach drogowych w Europejskim Systemie Statystycznym  do bazy EUROSTAT.

                                     

Skip to content