Aktualności

Światowy Tydzień BRD w Łomiankach – kampania lokalna promująca ograniczenie prędkości – LOVE 30 km/h

 

POBR ITS promuje inicjatywy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Tym razem ITS objął patronat nad Światowym Tygodniem BRD w Łomiankach w dniach 17-23 maja 2021 r.. Jest to lokalna kampania nawiązująca do hasła tegorocznego tygodnia: PRĘKOŚĆ– LOVE 30 km/h. Inicjatywa powstała na skutek działań mieszkańców i zyskała poparcie władz Gminy i Dyrekcji ITS. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem prędkości w ruchu drogowym jako głównej przyczyny śmierci. W ramach kampanii promowane jest ograniczenie prędkości do 30 km/h wszędzie tam, gdzie występuje duży ruch pieszy i gdzie żyją społeczności lokalne. Ograniczenia prędkości służą wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale ratują życie przede wszystkim pieszym, rowerzystom, motocyklistom. ETSC szacuje, że jeżeli kierowcy w UE zaczęliby jeździć z prędkością o 1 km/h mniejszą, doprowadziłoby to do redukcji liczby ofiar śmiertelnych o 2 200 osób (w Polsce o 120 osób) w skali roku.

Działajmy wspólnie na rzecz uspokajania ruchu, ratujmy życie na drodze!

Ograniczenia prędkości są dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie!

W dniach 17-23 maja 2021 roku w podwarszawskich Łomiankach przeprowadzona zostanie kampania nawiązująca do 6 Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem: PRĘDKOŚĆ 30 km/h. Inicjatywa jest oddolna zainicjowana przez mieszkańców Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Sołectwo Kiełpin i Komisję Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach. Sprawy swojego bezpieczeństwa były na tyle ważne, że w roku 2019 w ramach Łomiankowskiego Funduszu Partycypacyjnego, mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej w trakcie głosowania wybrali projekt uspokojenia ruchu – instalację progów zwalniających na ul. Zachodniej i ul. Sierakowskiej. Urząd Miasta w Łomiankach potraktował sprawę poważnie i zamiast dwóch, zlecił zainstalowanie czterech progów, wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów. Cały czas jednak problem prędkości istnieje. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem nadmiernej prędkości do Policyjnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html  ustawili też wzdłuż ulicy Zachodniej namalowane własne tablice nawołujące do zmniejszenia prędkości!!

Obecna kampania polegać będzie na akcji plakatowo – ulotkowej na terenie gminy. W wybranej lokalizacji przeprowadzona zostanie wyrywkowa kontrola prędkości pojazdów przeprowadzona przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z Babic Starych. Pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego będą wspierać kampanię informacyjną, gdyż ITS i POBR objął patronat nad wydarzeniem. Inicjatywę poparła i udzieliła również patronatu Burmistrz Łomianek, której zdaniem „edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, a szczególnie zmniejszenie prędkości w strefach zamieszkania jest cenną inicjatywa i wartą promowania”. W akcję włączą się osiedla i sołectwa w całych Łomiankach, na co bardzo liczą organizatorzy. Informacja o wydarzeniu zamieszczona będzie na nośnikach elektronicznych Urzędu Miasta Łomianki https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/11395,Tydzien-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego-w-Lomiankach-17-23-maja-2021-r.html na www.dabrowazachodnia.pl

Trochę wolniej, Chwilę Później, Bardziej Bezpiecznie!

Prędkość 30 km/h dla pojazdów mechanicznych powinna być normą na ulicach małych miast, miasteczek i w centrach dużych miast!

ULOTKA PROMUJĄCA WYDARZENIA DO POBRANIA tutaj:

Ulotka LOVE 30 km/h

Skip to content