Aktualności

Autonomiczny Autobus w Skandynawii, wyniki projektu

Wyniki zakończonego właśnie norweskiego projektu AUTOBUS zostały przedstawione podczas Webinair w dniu 28. 04. 2021 roku. Autonomiczny, elektryczny przyjazny środowisku transport publiczny jest alternatywną oferującą nową usługę mobilności, dostosowaną do potrzeb mieszkańców zwłaszcza w lokalnych strefach zamieszkania, pozamiejskich (tzw. transport ostatniej mili). Wyzwaniem dla rozwoju europejskiego innowacyjnego transportu publicznego jest nie tylko finansowanie badań na udoskonalaniem bezpiecznych rozwiązań technologicznych, to także polityczne wsparcie i wspólne działania na różnych poziomach rozwoju tej formy mobilności. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa automatycznego transportu publicznego konieczne jest również wprowadzenie przepisów prawnych w UE, a następnie ujednolicanie ich w krajach członkowskich.

Zyskanie akceptacji społeczeństwa dla tej formy transportu publicznego jest bardzo istotnym czynnikiem gwarantującym sukces. Projekt realizowany był przez konsorcjum, koordynatorem był Institute of Transport Economics, Oslo.

Celem projektu AUTOBUS było badanie ankietowe uczestników ruchu drogowego i interakcji pojazdów (video) dla samojezdnego (bez kierowcy) autobusu transportu publicznego. Pojazd poruszał się w rzeczywistym ruchu drogowym. Projekt realizowany był w trzech miastach Norwegii: w Forus, Kongsberg i Oslo, gdzie przeprowadzono badania terenowe: wyznaczono trasę przejazdu autonomicznego autobusu, który jeździł po ulicach (głównie prywatnych) przez kilka godzin każdego dnia roboczego tygodnia na zaprogramowanej wcześniej trasie od przystanku początkowego i z powrotem. Przejazd był filmowany i nagrywany. W trakcie badań przeprowadzono wywiady z uczestnikami ruchu na temat ich zaufania do pojazdów autonomicznych (czy zapewniają bezpieczeństwo pasażerom, czy chętnie nimi podróżują). Zebrane dane posłużyły do odpowiedzi na pytanie badawcze nt. zaufania i akceptacji pasażerów i kierowców samochodów do autonomicznych pojazdów i zmian w ich postrzeganiu w perspektywie czasowej. Kierowcy innych pojazdów z czasem przyczajali się do obecności na drodze autobusu autonomicznego, często go wyprzedzali, znając wolne tempo przejazdu. Autobus poruszał się bardzo powoli (15-20 km/h) wręcz zachowywał się obronnie, co skłaniało innych do zachowań niepożądanych/agresywnych (sfilmowany wjazd hulajnogi wprost przed jadący autobus, z przeciwległej strony jezdni, który spowodował natychmiastowe zatrzymanie autobusu autonomicznego). Autobus przewoził od 8 do 12 pasażerów. W wyniku badania stwierdzono, że pasażerowie, są pozytywnie nastawieni do autonomicznego transportu publicznego, uważają go za bezpieczny, lecz powolny i nie zawsze można na nim polegać. Badania wskazały, że autobus autonomiczny nie jest tak bezpieczny i ostrożny, jak się spodziewano, a jego wyprzedzanie powoduje zakłócenia na drodze, gwałtowne hamowania i niebezpieczne sytuacje. Na 3 z 10 skrętów autobusu w prawo z drogi głównej, autonomiczny autobus nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów, co było sytuacją konfliktową zagrażającą poruszającemu się rowerzyście. Wyniki wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań głównie w kierunku bezpiecznych zachowań pojazdów dojeżdżających do przejść dla pieszych.

Więcej o Webinair: https://www.toi.no/autobus/final-seminar/

Skip to content