Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wstępne dane o wypadkach za 2020 rok, 4 000 mniej ofiar śmiertelnych na drogach niż w 2019 r.!

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w trakcie zdalnej konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską Departament Mobilności i Transportu, opublikowano wstępne dane z 2020 roku . Według szacunków w krajach Unii Europejskiej w wypadkach drogowych w 2020 roku życie straciło 18 800 osób , to jest o 4 000 mniej niż w 2019 roku. Jest to bezprecedensowy 17% spadek liczby zabitych na drogach w porównaniu do poprzedniego roku. Mniejsze natężenie ruchu w czasie pandemii Covid-19 mogło mieć wpływ na tak znaczący spadek, z drugiej jednak strony nastąpił wzrost zachowań niebezpiecznych (nadmierna prędkość). W niektórych miastach wzmożony ruch rowerowy spowodował stworzenie dodatkowych (tymczasowych) pasów ruchów dla rowerów na istniejących jezdniach. Niewątpliwie zmiany te miały pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i zmiany klimatu jednak spowodowały większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja online zgromadziła decydentów, praktyków, społeczników zajmujących się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy ocenili stan bezpieczeństwa na drogach UE, przedstawili najlepsze sposoby poprawy (best pratice) w celu osiągnięcia celu: zero ofiar śmiertelnych do 2050 r. (Vision Zero). Obrady obejmowały cztery sesje: pplenarną oraz tematyczne: prędkość, alkohol i rozproszenie Podkreślano holistyczne podejście do poprawy bezpieczeństwa, zgodne z przyjętym bezpiecznym systemem transportowym (Safe System Approach) polegającym na tworzeniu infrastruktury drogowej wybaczającej błędy ludzkie (szczególnie dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych) oraz dalszej automatyzacji pojazdów w zakresie inteligentnych systemów wspomagających kierowców i chroniących przed zderzeniem z pieszymi (system hamowania wykrywający pieszych), czy inteligentnej kontroli prędkości (Intelligent Speed Assistance). Inwestycje infrastrukturalne, tworzenia bezpieczniejszych pojazdów dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów są priorytetem planów poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zarządzanie prędkością w miastach i wprowadzanie stref 30 km/h jest szczególnie istotne tam, gdzie ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego miesza się z ruchem pojazdów mechanicznym. Zmniejszenie prędkości w miastach, na przykładzie Oslo i Helsinek przyniosły znakomite rezultaty w postaci braku ofiar śmiertelnych w 2019 roku. Dużym wyzwaniem jest bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motocyklistów, którzy stanowią 70% ofiar śmiertelnych w miastach. Problem niechronionych uczestników ruchu drogowego został ujęty w  przygotowywanym przez Komisję Europejska nowym Programie Mobilności Miejskiej (Urban Mobility Initiative).

Zaangażowanie polityczne na rzecz poprawy brd na świecie wyrażone podpisaniem Deklaracji Sztokholmskiej z lutego 2020 r. dało impuls Organizacji Narodów Zjednoczonych do ogłoszenia w latach 2021-2030 Drugiej Dekady Działań na rzecz BRD. Unia Europejska jako lider światowy w poziomie bezpieczeństwa przyjęła tym samym nowe cele 50% spadku nie tylko ofiar śmiertelnych, ale po raz pierwszy też 50% mniej ciężko rannych do 2030 r. Jest to cel ujęty w strategii Komisji Europejskiej Planu Działań BRD i polityki UE na lata 2021-2030, stanowiący kontynuację celu zero ofiar śmiertelnych na drodze do 2050 roku. Wymagało to przyjęcia kluczowych wskaźników monitorowania poprawy bezpieczeństwa (Key Performance Indicators) obejmujących: bezpieczeństwo pojazdów, prędkość, urządzenia zabezpieczające (pasy, foteliki), urządzenia ochronne (kaski), alkohol, rozproszenie uwagi, opiekę powypadkową i bezpieczeństwo infrastruktury drogowej.

W ciągu ostatniej dekady liczbę ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej udało się obniżyć o 36% w przyjętym 50% spadku jako celu do osiągnięcia w 2020 r. (w stosunku do liczb z roku 2010). W 2020 roku średni wskaźnik zagrożenia mierzony liczbą zabitych  na drogach na 1 milion mieszkańców dla Unii Europejskiej wyniósł 42 ofiary śmiertelne  (dla Polski 65). Pełne dane za 2020 rok będą opublikowane na jesieni.

Informacja o konferencji:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/eu-road-safety-results-conference_en

Materiały do pobrania:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-04-20-road-safety_en

Skip to content