Aktualności

Odszedł dr inż. Sławomir Gołębiowski

13 sierpnia 2023 roku zmarł w wieku 96 lat dr inż. Sławomir Gołębiowski – wybitny specjalista w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ukończył studia w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, a pracę doktorską obronił na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Przez prawie 50 lat (1961-2005)  związany z  Instytutem Transportu Samochodowego. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem pionu brd w ITS. Jako wizjoner lansował całkiem nowe interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dużą wagę przywiązywał do  edukacji i jej roli w kształtowaniu postaw i zachowań uczestników ruchu.  To pod jego kierownictwem powstawały pierwsze opracowania naukowe dotyczące edukacji dzieci czy metod i środków szkolenia kandydatów na kierowców.

W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Kilka kadencji przewodniczył Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego (PZMot), był wieloletnim biegłym sądowy w zakresie techniki samochodowej wypadków drogowych oraz  rzeczoznawcą Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Reprezentował też Polskę uczestnicząc w pracach  międzynarodowej organizacji Prevention Routiere Internationale (PRI).

Swoją wiedzą dzielił się też jako wykładowca na Politechnice Warszawskiej czy w Szkole Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie.

W 1993 roku był jednym z twórców i założycieli Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym prężnie działającej po dziś dzień.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Do ostatnich dni śledził działania prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa w kraju, często zamieszczając swoje komentarze w prasie.

Za swą działalność uhonorowany odznaczeniami resortowymi i krajowymi.

Skip to content