Aktualności

Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności

W czerwcu 2021 roku, w ramach projektu LEARN!, ukazał się Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności (Manual for Developing and Evaluating Traffic Safety and Mobility Education Activities) Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod redakcją Franka Mütze.

Podręcznik zawiera zalecenia, kryteria i wskazówki dotyczące opracowywania i wdrażania działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności.

Publikacja jest przewidziana jako dokument wyjściowy dla tych, którzy projektują, testują, wdrażają i oceniają oraz rozpoczynają nowe lub uaktualniają już istniejące działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu i mobilności . Może być również przydatna dla organów rządowych, władz samorządowych, szkół, instytucji i organizacji przy podejmowaniu decyzji, w jakie działania warto się zaangażować, również pod względem finansowym. Podręcznik zawiera listę minimalnych kryteriów, których uwzględnienie, zapewni utrzymanie wysokich standardów jakości.

Dokument jest podzielony na IV części:

I:  Ogólne założenia i definicje związane z edukacją z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności; zakres projektu LEARN!.

II: Wytyczne dotyczące projektowania, testowania, wdrażania i oceny działań związanych z edukacją z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności.

III: 8 etapów/kroków modelu LEARN!.

IV: Europejskie praktyki ilustrujące praktyczne wdrożenie modelu LEARN!.

Model LEARN! – Etapy opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności

Więcej informacji o projekcie LEARN! znajduje się na stronie www.trafficsafetyeducation.eu

 Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności

Skip to content