Aktualności

Konkurs na grant z dziedziny brd

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych.

Konkurs Fundusz Małych Grantów skierowany jest do organizacji non-profit oraz jednostek edukacyjnych. W tym naborze promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Wnioski na dofinansowanie można składać do 15 lipca 2021 r., powinny obejmować działania podejmowane w powiązaniu z priorytetami Dekady Działań ONZ oraz zakresem działalności statutowej Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/

Skip to content