Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności

W czerwcu 2021 roku, w ramach projektu LEARN!, ukazał się Podręcznik opracowywania i oceny działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu i mobilności (Manual for Developing and Evaluating Traffic Safety and Mobility Education Activities) Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod redakcją Franka Mütze. Podręcznik zawiera zalecenia, kryteria i wskazówki dotyczące opracowywania i wdrażania działań edukacyjnych z […]

Skip to content