Aktualności

Konferencja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC): Road Safety Performance Index 2021 (PIN)

W 2011 r. Unia Europejska wyznaczyła ambitny cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Był to drugi planowy, dziesięcioletni okres docelowy Unii Europejskiej, pierwszy rozpoczął się w 2001 r. 15 PIN Raport przedstawia postępy w realizacji celu do 2020 roku w państwach członkowskich, a także w innych krajach objętych programem. Raport zawiera również krótką analizę unijnych i krajowych strategii na rzecz osiągnięcia tych celów.

W programie na lata 2021-2030 Unia Europejska ponownie wyznaczyła dwa cele: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2030 roku. Doświadczenia z realizacji dwóch poprzednich programów powinny przyczynić się do osiągnięcia tych celów w kolejnych dziesięcioleciu.

Spadek liczby podróży związanych z pandemią Covid-19 oraz izolacją przyczynił się do 17% zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych  spadła o 37 % – to mniej niż zakładany cel UE, jakim jest zmniejszenie ich o 50 %. 2020 rok przyjęto za „punkt zwrotny” – przyszłe zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych będzie trudne do osiągnięcia bez odpowiedniego przywództwa politycznego.

Według raportu ETSC w 2020 r. w Unii Europejskiej było około 3900 mniej śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w porównaniu z rokiem 2019. 18 844 osób straciło życie w ruchu drogowym w UE w 2020 r., o 10 847 mniej niż w roku 2010. 56 305 istnień ludzkich zostało uratowanych na drogach UE w porównaniu z liczbą osób, które zginęłyby, gdyby liczba zgonów utrzymała się na tym samym poziomie co w roku 2010. Oszczędności w tzw. kosztach ludzkich wynikające ze zmniejszenia liczby zgonów wyceniono na około 156 mld euro (według UE).

Co roczna  nagroda ETSC Road Safety Performance Index Award za 2021 rok została przyznana Grecji, w której liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ciągu dziesięciu lat spadła o 54%. Norwegia, kraj spoza UE, zmniejszyła liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 55%. Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Belgia, Słowenia, Włochy, Litwa, Bułgaria, Dania, Austria i Węgry osiągnęły spadek powyżej średniej Unii Europejskiej, podczas gdy inne kraje poczyniły postępy w mniejszym stopniu. W latach 2011-2020 najwolniejszy postęp dokonał się w Holandii – 5% spadek i w Wielkiej Brytanii – 14%.

Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC powiedział: „Bezpieczeństwo na drogach jest kwestią zdrowia publicznego. Covid zabił 3,5 miliona ludzi na całym świecie. W ciągu ostatniej dekady na drogach świata zginęło co najmniej 13 milionów osób. Konieczna, globalna reakcja na pandemię Covid pokazała, jak decydenci i społeczeństwo jako całość mogą współdziałać. Czy możemy tak samo skoncentrować się na wyzwaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego? Sukces nie jest gwarantowany. Po miesiącach blokad i przestrzegania surowych zasad, czy jesteśmy gotowi na dekadę łamania zasad? A może od tej chwili nauczymy się, że życie na ziemi jest kruche i wymaga ochrony? Europa potrzebuje przywództwa politycznego bardziej niż kiedykolwiek. Każdy użytkownik ruchu drogowego ma prawo i obowiązek poruszania się bez narażania własnego życia lub życia innych osób. Decydenci są odpowiedzialni za zbudowanie bezpiecznego systemu (Safe system), który pomaga chronić wszystkich. Czy podejdą do tego z energią i poświęceniem, z którymi wielu podeszło do wyzwań Covid?”

==>Konferencja do obejrzenia<==

15 Road Safety Performance Index Report

Skip to content