Państwa członkowskie UE wznawiają Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC)

Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę BRD, największą platformę bezpieczeństwa ruchu drogowego społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero. Do tej pory Kartę podpisało ponad 4 tys. podmiotów publicznych i prywatnych, które podjęły działania w zakresie poprawy brd. Społeczność sygnatariuszy Karty składa się z przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji badawczych, uniwersytetów i szkół. Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i […]

Skip to content