Aktualności

Pierwsze efekty nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych. Najechanie na pieszych w czerwcu 2018-2021

W dniu 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące pieszych. Piesi uzyskali pierwszeństwo nie tylko gdy znajdują się na przejściu dla pieszych, ale także wchodząc na to przejście. W POBR przeprowadzono analizę wstępnych danych o wypadkach w czerwcu czyli dla pierwszego miesiąca obowiązywania tych przepisów. Stwierdzono niewielką poprawę sytuacji pieszych na polskich drogach.

Analiza danych o wypadkach z czerwca z czterech ostatnich lat (2018-2021) wykazała spadek liczby najechań na pieszych na przejściach dla pieszych w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów (tabela poniżej). Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach dla pieszych spadła z  12 zabitych w 2018 roku do 5 zabitych pieszych w 2021 r. Na uwagę zasługują dużo niższe liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w czerwcu 2020 r. Dane te były wynikiem nadzwyczajnej sytuacji i ograniczeń w przemieszczaniu się w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,. Dlatego wpływ nowych przepisów należy oceniać porównując dane z lat 2018 i 2019.

Wprowadzone systemowe działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach w postaci nowych regulacji prawnych [1] powinny przynieść stały spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i rannych na polskich drogach. Na poprawę wskazują dane z czerwca 2021 r., a dalsze analizy danych w tym kierunku będą prowadzone w POBR. Więcej o zmianach w ustawie Prawo o ruchu drogowym na stronie POBR [2].

[1] USTAWA z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Warszawa, dnia 15 marca 2021 r. Poz. 463

[2] Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Najechania na pieszych w czerwcu 2018-2021

Skip to content