Aktualności

Niższe koszty wypadków drogowych w Polsce w 2021 roku, najnowszy Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w Polsce w 2021 r. spadły o 17,3mld zł (spadek o 31 proc.) w porównaniu do 2018 roku, w którym koszty te wyniosły 56,6 mld złotych.

W 2021 roku koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych wyniosły:

  • koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 39,3 mld złotych, w tym:
  • koszty wypadków drogowych wyniosły 35,8 mld złotych,
  • koszty kolizji drogowych wyniosły 3,5 mld złotych.

Łącznie, w 2021 roku koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5% polskiego PKB2021, w tym koszty wypadków – 1,4% PKB2021.

  • koszty zdarzeń drogowych na sieci TEN-T stanowiły 7% kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce 2021 roku i wyniosły 2,7 mld złotych, z tego:
  • 2,5 mld złotych stanowiły koszty wypadków,
  • 255 tys. złotych stanowiły koszty kolizji.

W stosunku do roku 2018, w 2021 roku koszty zdarzeń w ciągu sieci TEN-T wzrosły blisko o 50%.

  • koszty zdarzeń drogowych z udziałem uczestników ruchu drogowego w wieku 60+ stanowiły 8,6% kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce i wyniosły 3,4 mld złotych; z tego:
  • 2,9 mld złotych stanowiły koszty wypadków,
  • 540 tys. złotych wyniosły koszty kolizji.

Wg raportu koszty wypadków drogowych w 2021 roku w Polsce to:

Łączny koszt wypadków drogowych 35,8 mld zł
Koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej 2,6 mln zł
Koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej 3,5 mln zł
Koszt jednostkowy ofiary lekko rannej 51,3 tys. zł
Koszt jednostkowy wypadku drogowego 1,6 mln zł
Łączny koszt kolizji drogowych 3,5 mld zł
Koszt jednostkowy kolizji drogowej 8,2 tys. zł

PDF do pobrania

Skip to content