Konferencja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC): Road Safety Performance Index 2021 (PIN)

W 2011 r. Unia Europejska wyznaczyła ambitny cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010–2020. Był to drugi planowy, dziesięcioletni okres docelowy Unii Europejskiej, pierwszy rozpoczął się w 2001 r. 15 PIN Raport przedstawia postępy w realizacji celu do 2020 roku w państwach członkowskich, a także w innych krajach objętych programem. […]

Skip to content