Aktualności

Rozpoczęła się realizacja Projektu Baseline

Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji europejskiego projektu Baseline – Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety – Badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt BASELINE jest realizowany przez konsorcjum partnerów z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Instytut Vias z Belgii.

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę konieczność opracowania i wdrożenia nowych zasad oceny kolejnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Wskaźniki te dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości, stosowania pasów bezpieczeństwa, używania telefonów komórkowych podczas jazdy, stosowania kasków, jazdy pod wpływem alkoholu, bezpieczeństwa pojazdów, bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i pomocy powypadkowej.

Określenie wartości wskaźników oraz ich stały monitoring pozwoli na podejmowanie sprofilowanych działań interwencyjnych mających odwrócić niekorzystne trendy oraz umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowy projekt realizowany w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ITS ma na celu opracowanie metodologii badań i zebranie danych w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie przeprowadzonych badań, w Polsce zostanie wyznaczonych pięć wskaźników:

  • KPI 1: Prędkość: % kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości
  • KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci: % osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające
  • KPI 3: Kaski: % osób stosujących kaski
  • KPI 4: Alkohol: % kierowców, w organizmach których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej dopuszczalnego limitu
  • KPI 5: Rozproszenie uwagi: % kierowców nieużywających telefonów komórkowych

 

Realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie dla wdrożenia kolejnego unijnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 Commission Staff Working Document EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Next steps towards “Vision Zero” SWD(2019) 283 final:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pdf

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

https://baseline.vias.be

Skip to content