Aktualności

Facts and Figures – Motorcyclist and moped riders 2020 – raport ERSO o zagrożeniach motocyklistów i motorowerzystów

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Observatory) w grudniu 2020 roku opublikowało raport z danymi o zagrożeniach motocyklistów i motorowerzystów w krajach Unii Europejskiej. Jest on jednym z 10 dokumentów pt. Facts and Figures – Fakty i liczby, prezentującym statystyki związane z konkretnym tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niniejszy raport jest kontynuacją serii Basic Fact Sheets, publikowanej do 2018 roku. Dane z niniejszego raportu dotyczą 2018 roku.

Motocykliści i motorowerzyści razem z pieszymi i rowerzystami stanowią grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego. Te pierwsze dwie grupy wiele łączy, lecz dzieli m.in. pojemność silników, masa i prędkość ich pojazdów, wymagania dotyczące odzieży kierowcy, wiek użytkowników i sposób użytkowania tego środka transportu – przyjemność lub jazda codzienna.

W 2018 roku 15,5% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej stanowili motocykliści, motorowerzyści natomiast 2,9%.  Blisko jedna na pięć ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym to motocyklista lub motorowerzysta. W ciągu ostatniej dekady przybyło motocyklistów, a ubyło motorowerzystów. Spośród wszystkich środków transportu, największy spadek liczby ofiar śmiertelnych nastąpił wśród motorowerzystów .

We Francji i Włoszech liczba ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów i motorowerzystów spadła w ciągu ostatniej dekady bardziej niż średnia EU, jednak te dwa kraje w 2018 roku nadal odnotowały największą liczbę tego typu ofiar śmiertelnych . Popularność tych środków transportu szczególnie na południu Europy, musi być brana pod uwagę przy interpretacji różnic w liczbie zgonów w wyniku wypadków drogowych.

Ponad 9 na 10 ofiar śmiertelnych wśród kierowców dwukołowych pojazdów silnikowych (powered two-wheelers, PTW ) to mężczyźni (w porównaniu z 76% ogółu ofiar śmiertelnych). 77% motocyklistów i 50% motorowerzystów, którzy zginęli na drogach  miało od 25 do 64 lat. W tych dwóch grupach rośnie odsetek osób w wieku powyżej 65 lat, a maleje odsetek młodych ludzi w wieku do 24 lat. Pośród motorowerzystów duża liczba zgonów dotyczy osób w wieku 15-19 lat, podczas gdy w przypadku motocyklistów granica wieku jest przesunięta do 20 roku życia. Niewielki procent ofiar śmiertelnych to pasażerowie PTW. 93% ofiar śmiertelnych to kierowcy. 36 % motocyklistów i 33 % motorowerzystów zginęło w wypadkach pojedyńczych (bez udziału innym pojazdów i osób).

W stosunku do ogółu ofiar śmiertelnych motocykliści są bardziej narażeni na śmierć w wypadku  w weekend w ciągu dnia a rzadziej w porze rannej od poniedziałku do piątku. Oba środki transportu są użytkowane sezonowo, znacznie mniejsza liczba ofiar śmiertelnych występuje w zimowych miesiącach, większa w miesiącach wiosennych i letnich. W 2018 roku 57% zabitych  motocyklistów straciło życie  na drogach poza obszarami zabudowanymi. W obszarach zabudowanych  było to odpowiednio 36%. Motorowerzyści ginęli w większym procencie w miastach – 53% niż na drogach zamiejskich – 46%. Na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami zginęło: 81% ogółu ofiar śmiertelnych, 74% motocyklistów, 68%  motorowerzystów. 92% zgonów motocyklistów i 86% motorowerzystów miało miejsce przy suchej nawierzchni.

Więcej informacji na temat zagrożeń motocyklistów i motorowerzystów w raporcie, a dane o tych wypadkach w pliku Excel:

Raport ERSO o zagrożeniach motocyklistów i motorowerzystów.

Dane o wypadkach

 

Skip to content