Road Safety Thematic Report – Seniors, raport ERSO o zagrożeniach osób starszych

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Observatory) w styczniu 2021 roku opublikowało raport przedstawiający najważniejsze problemy i sposoby poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych. Opracowanie jest jednym z serii 18 raportów tematycznych dotyczącym zagrożeń w ruchu drogowego. W latach 2020-2021 opublikowano 10 takich raportów tematycznych, kolejne zostaną przygotowane w 2022 i 2023 […]

Facts and Figures – Motorcyclist and moped riders 2020 – raport ERSO o zagrożeniach motocyklistów i motorowerzystów

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Observatory) w grudniu 2020 roku opublikowało raport z danymi o zagrożeniach motocyklistów i motorowerzystów w krajach Unii Europejskiej. Jest on jednym z 10 dokumentów pt. Facts and Figures – Fakty i liczby, prezentującym statystyki związane z konkretnym tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niniejszy raport jest kontynuacją serii Basic […]

Skip to content