Aktualności

Zwycięscy konkursu Europejskiej Karty BRD: NAGRODY ZA DOSKONAŁOŚĆ 2021

18 listopada 2021 r. zostały rozdane nagrody za doskonałość w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Excellence in Road Safety Awards 2021. Konkurs organizowany przez Europejską Kartę BRD, inicjatywę Komisji Europejskiej był adresowany do sygnatariuszy Karty BRD (stowarzyszeń, przedsiębiorców, władz lokalnych, jednostek dydaktycznych). Wśród zwycięzców znalazł się rumuński projekt promujący bezpieczne przewożenie dzieci w fotelikach oraz holenderski teledysk pomagający chronić młodych rowerzystów, by nie używali telefonów komórkowych w ruchu drogowym.

Karta BRD to największa platforma bezpieczeństwa ruchu drogowego społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero. Nagrody – Excellence in Road Safety Awards 2021- są wyrazem uznania wkładu społeczności członków Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz wspólnego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Zwycięskie inicjatywy są przykładem przeprowadzenia konkretnych i wymierne działań w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Zwycięzcami w czterech kategoriach – stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, władze lokalne/publiczne oraz szkoły/uczelnie zostali:

– Fundatia Siguranta Auto Copii (Rumunia) za program promocji prawidłowego przewożenia dzieci w fotelikach.
– Interpolis (Holandia) za film w stylu hip-hopie, który wraz z aplikacją PhoNo skierowany został do nastolatków by nie używali telefonów w trakcie jazdy na rowerze.
– Rada Hrabstwa Cork (Irlandia) za przygotowanie programu edukacyjnego w zakresie brd w wirtualnej rzeczywistości.
– Fundacion Educatrafic (Hiszpania) za prowadzenie szkoleń i działalności edukacyjnej brd.

W dniu przyznania nagród w Brukseli wręczono Fundatia Siguranta Auto Copii dodatkowo nagrodę publiczności. Jest to specjalna nagroda imienia Jacquesa Barrota, byłego Komisarza UE ds. Transportu przyznawana co roku od 2016 jednemu ze zwycięzców konkursu.

Nagroda dla stowarzyszenia przyznana została dla Fundatia Siguranta Auto Copii, która zajmuje się działalnością edukacyjną w zakresie prawidłowego przewożenia dzieci w pojazdach, stosowania odpowiednich do wieku fotelików. Fundacja razem z Policją i Ministerstwem Transportu prowadzą działania w zakresie brd w kierunku zwiększenia udziału stosowania fotelików dla dzieci do poziomu 70% w 2025 r. w Rumunii. Program National Children Care Safety Caravan realizowany przez stowarzyszenie oferuje rodzicom, opiekunom i dzieciom bezpłatny cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu dzieci w pojazdach, instruktaż montażu fotelików samochodowych oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi akcję Green for Safety w którym nie używane, stare foteliki samochodowe zostają poddane procesom recyklingu, a następnie powstałe z nich odpady są przekształcane w meble dla dzieci. Uzyskane fundusze ze sprzedaży mebli w ramach „zielonego projektu” są przekazywane dla Ośrodków Traumy Dziecięcej w Rumunii, w których leczone są młode ofiary wypadków drogowych. Działania Fundacji spowodowały wzrost stosowania fotelików do przewożenia dzieci w Rumunii z 24% w 2019 r. do 30% w 2021.

Nagroda dla przedsiębiorcy: Interpolis z Holandii poprzez emocjonalną historię przedstawioną w teledysku holenderskiego artysty hip-hopowego podjął wyzwanie, jakim jest edukacja nastolatków by nie korzystali z telefonów komórkowych podczas jazdy na rowerze, a później podczas jazdy samochodem. 50% wypadków na drodze w Holandii to wypadki z udziałem rowerzystów, a główną ich przyczyną jest rozproszenie uwagi, najczęściej z powodu używania telefonów. Nagrodzony projekt ma na celu wyeliminowanie wypadków drogowych do 2050 roku poprzez zmianę postaw i zachowań najbardziej zagrożonej grupy wiekowej uczestników ruchu drogowego będących w wieku 14-17 lat. Zgodnie z wynikami badań fokusowych, komunikaty dotyczące bezpieczeństwa otrzymane od rówieśników, rodziców i mediów społecznościowych, i te znajdujące się w popularnej kulturze nastolatków najskuteczniej oddziałują na młodzież poprzez zmianę postaw i zachowań. Aplikacja mobilna PhoNo nie tylko uczy młodych ludzi jak bezpiecznie korzystać ze smartfonów, pomaga także dbać o środowisko. Za każdy przejechany bez użycia urządzeń mobilnych kilometr z aplikacją PhoNo nastolatki zbierają pieniądze dla holenderskiej fundacji, która zajmuje się zbieraniem plastikowych odpadów z nadmorskich plaż Holandii i Morza Północnego. Dane od ubezpieczycieli wskazują, że użytkownicy aplikacji zgłosili o 20% mniej roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku, niż osoby niebędące użytkownikami aplikacji PhoNo.

Nagroda dla władz lokalnych: Rada Hrabstwa CORK w Irlandii prowadzi zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla młodych kierowców w wieku 15-lat, niebędących jeszcze kierowcami. Model edukacyjnym w zakresie brd stworzony w wirtualnej rzeczywistości symuluje warunki prawdziwego wypadku na drodze, pozwala uczestnikowi na trening właściwych postaw i zachowań by nie dopuścić do zdarzenia w rzeczywistym ruchu. Dziewięciu na dziesięciu uczestników szkolenia stwierdziło, że mając tego typu doświadczenia, będą bardziej świadomi użytkownikami ruchu drogowego: kierowcami, pasażerami lub pieszymi. Zdaniem organizatorów, kluczem do sukcesu tej inicjatywy jest nieszablonowe myślenie, utrzymywanie świeżości i ciągłe szukanie nowych sposobów kształcenia ludzi.

Nagroda dla szkoły: Fundacion Educatrafic z Hiszpanii zaprojektowała praktyczne szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania skuterów elektrycznych, deskorolek i innych urządzeń transportu osobistego, by zmniejszyć liczbę wypadków z ich udziałem. Fundación Educatrafic jest skierowany do osób w wieku od 16 lat. Szkolenie odbywa się w kontrolowanym środowisku, gdzie przy użyciu specjalnych gogli, uczestnicy doświadczają reakcji po spożyciu alkoholu, narkotyków. Rozmowy oparte na koncepcji edukacji emocjonalnej, w tym inteligencji emocjonalnej i samokontroli, empatii i asertywności koncentrowały się wokół hasła: czym jest bezpieczeństwo na drodze? W projekcie wzięło udział Aragońskie Stowarzyszenie Psychopedagogiczne, Generalna Dyrekcja Szkół Ruchu Drogowego i K Driving Schools.

 

 

Skip to content