Aktualności

ESRA3- światowe badania opinii uczestników ruchu drogowego, pierwsze wyniki, październik 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2023 r. zostały opublikowane pierwsze wyniki trzeciej edycji projektu ESRA3 (E-Survey of Road users’ Attitudes) światowych badań opinii uczestników na temat deklarowanych zachowań w ruchu drogowym. Badania internetowe, rozpoczęte w 2022 roku przeprowadzone zostały na reprezentatywnej próbie osób powyżej 18 roku życia w 68 krajach na 6 kontynentach. Ankieta obejmowała ponad 300 pytań skoncentrowanych wokół 5 najważniejszych problemów w ruchu drogowym (prędkość, jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw, rozproszenie uwagi, pasy bezpieczeństwa, zmęczenie).

 

 

 

Pytania obejmowały 5 grup użytkowników ruchu drogowego.

Pytania ankiety dotyczyły też opinii nt. kontroli i nadzoru przepisów oraz regulacji prawnych w ruchu drogowym. Celem projektu ESRA jest ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie deklarowanych opinii użytkowników dróg. Zebrane na poziomie krajowym i międzynarodowym dane pozwalają określić wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywane do oceny skuteczności podejmowanych działań brd, a także do planowania dalszych. Wyniki ankiety internetowej (przeprowadzonej w oparciu o zestaw takich samych pytań przetłumaczonych dla każdego kraju indywidulanie) umożliwiają prowadzenie badań porównawczych pod kątem każdego z problemów brd, a także dla opracowania zbiorczych wyników dla każdego z 39 kraju osobno w postaci Fact Sheets.

 

 

 

 

 

 

Publikacje w postaci raportów tematycznych znajdują się na stronie: https://esranet.eu/en/publications/

ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) to międzynarodowy projekt realizowany przez instytucje i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego na całym świecie, zainicjowany i koordynowany przez instytutu VIAS w Brukseli. We wszystkich edycjach projektu Polskę reprezentuje Instytut Transportu Samochodowego w ramach prac Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Trwają prace nad uruchomieniem projektu ESRA3 – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (obserwatoriumbrd.pl)

Skip to content