Aktualności

Trwają prace nad uruchomieniem projektu ESRA3

ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) to międzynarodowy projekt realizowany przez instytucje i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego na całym świecie, zainicjowany i koordynowany przez instytutu VIAS w Brukseli. We wszystkich edycjach projektu Polskę reprezentuje Instytut Transportu Samochodowego w ramach prac Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Projekt rozpoczął się w 2015 roku i finansowany jest ze środków krajów uczestniczących w badaniu oraz dotacji międzynarodowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Instytut Transportu Samochodowego należał do 11 instytutów tworzących grupę założycielską.

Celem projektu jest zebranie porównywalnych i wiarygodnych informacji o opiniach, zachowania i postawach użytkowników dróg na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym i działań prewencyjnych podejmowanych w tym obszarze. Podstawą badań jest wspólny kwestionariusz opracowany przez ekspertów ze wszystkich uczestniczących krajów zawierający 41 pytania (w tym 243 zmienne).

Dotychczas miały miejsce dwa ogólnoświatowe badania znane jako ESRA1 i ESRA2. Dane zostały zebrane poprzez internetowe ankiety wypełniane przez respondentów na 5 kontynentach w 38 krajach, (projekt ESRA1) oraz w 48 krajach (projekt ESRA2). W każdym kraju próba badana obejmowała 1000 respondentów.

Efektem każdorazowej edycji badań jest seria raportów tematycznych podsumowujących badania w poszczególnych krajach, jak również obejmująca analizy porównawcze i określające podstawowe trendy we wskazanych obszarach bezpieczeństwa ruchu.

Raporty tematyczne ESRA2 obejmowały następujące zagadnienia:

– prędkość pojazdu,

– rozproszenie uwagi (używanie telefonów komórkowych),

– zmęczenie kierowcy,

– prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków,

– niechronieni uczestnicy ruchu.

 

Inne tematy analizowane w ramach projektu to:

 • korzystanie z różnych środków transportu,
 • wsparcie dla krajowej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • deklarowane przez użytkowników bezpieczne i niebezpieczne zachowanie w ruchu drogowym,
 • postawy wobec bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
 • subiektywne bezpieczeństwo i ocena ryzyka,
 • udział w wypadkach drogowych,
 • postawy wobec środków egzekucyjnych,
 • automatyka pojazdów.

 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do projektu ESRA3, który ma rozpocząć się w 2023 roku. Główne założenia projektu ESRA3 to:

 • kontynuacja badań wg tej samej metodologii, która została opracowana i wdrożona w ESRA1 i ESRA2. Chodzi o zachowanie spójności pomiędzy kolejnymi edycjami projektu. Jedynie w szczególnych przypadkach można uwzględnić niewielkie odchylenia w zakresie wielkości próby, czy metody badania,
 • zapewnienie reprezentatywnej próby populacji dorosłych w każdym uczestniczącym kraju do badania ESRA. Kwestionariusz jest tłumaczony na język narodowy danego kraju,
 • gromadzenie danych jest prowadzone przez wysoko oceniane agencje badania opinii społecznych za pośrednictwem paneli internetowych; agencje te są wybierane na podstawie międzynarodowego przetargu publicznego. Wszystkie zebrane dane są centralnie przechowywane i przetwarzane,
 • kwestionariusz w ESRA3 będzie miał taką samą długość jak kwestionariusze ESRA1 i ESRA2. Wiele pytań pozostaje takich samych jak w ESRA2, aby umożliwić wykrywanie pewnych trendów. Niektóre pytania są dostosowywane lub usuwane i zastępowane innymi pytaniami,
 • dla każdego regionu świata, gdzie występują kraje partnerskie ESRA (np. Europa, Afryka, świat arabski, Ameryka Łacińska, Azja itd.) zostaną dodane pewne szczegółowe pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są bardzo istotne dla tego regionu; kwestie te zostaną ustalone we współpracy z zainteresowanymi krajami i Regionalnymi Obserwatoriami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tych regionach,
 • zbieranie danych ESRA3 zostanie zorganizowane między lutym a marcem 2023 roku, a opracowanie wyników i przygotowanie raportów w 2023 i 2024 roku,
 • podobnie jak w przypadku ESRA1 i ESRA2, finansowanie ESRA3 pochodzi z zasobów partnerów krajowych lub sponsorów, którzy pokrywają koszty badania w jednym lub większej liczbie krajów.

 

Więcej informacji:

https://www.esranet.eu/en/about-the-project/

Skip to content