Aktualności

Czym najlepiej poruszać się po mieście? – Wielki Test Mobilności Miejskiej 2023 (edycja warszawska)

ARVAL – Wielki Test Mobilności Miejskiej 2023 (edycja warszawska) miał na celu porównanie różnych sposobów przemieszczania się w mieście i wyłonienie najbardziej efektywnych środków transportu.

Test przeprowadzono w Warszawie, w październiku 2023 r., na pięciu różnych trasach, z udziałem 20 uczestników, którzy korzystali z różnych środków transportu, tj. samochodów elektrycznych, spalinowych, rowerów, a także komunikacji miejskiej. Jako punkty startowe wybrano miejsca w peryferyjnych dzielnicach, położone kilkanaście kilometrów od centrum miasta – mety zlokalizowanej przy placu Teatralnym.

Wszyscy uczestnicy testu mieli obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a przejazdy samochodów nadzorowały zamontowane w pojazdach urządzenia telematyczne.

Na końcową ocenę składała się punktacja uzyskana przez uczestników na wszystkich trasach. W kategoriach: czas przejazdu, koszt oraz emisja każdemu z czterech środków transportu na wszystkich trasach przyznawano punkty: maksymalnie 4 pkt. za pierwsze miejsce i 1 pkt. za ostatnie. Jeden rodzaj transportu mógł otrzymać łącznie na wszystkich trasach 60 pkt.

Po zsumowaniu punktów uzyskanych przez wszystkie pojazdy na wszystkich trasach na zdecydowane prowadzenie wysunął się rower, który uzyskał 49 punktów na 60 możliwych; w kategoriach: kosztu dojazdu i emisyjności był pierwszy. Samochód elektryczny z wynikiem 41/60 uplasował się na drugim miejscu i był liderem w kategorii czasu dojazdu. Trzecia pozycja i wynik 35/60 należał do komunikacji miejskiej, która jest stosunkowo niedroga i wykazała niską emisyjność przypadającą na pasażera. Auto spalinowe okazało się drugim najszybszym, ale i najdroższym i najbardziej emisyjnym środkiem transportu w mieście z punktacją 27/60.

Szczegółowe wyniki testu, podsumowania z poszczególnych tras i opis metodologii znajdują się w raporcie z Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2023: https://raport-arval.pl//WTMM-2023

Skip to content