Aktualności

Badania WHO dotyczące wspierania transportu miejskiego i mobilności w dobie pandemii COVID-19 (WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19)

Ukazało się nowe opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia zatytułowane „WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19”. Dotyczy ono działań prowadzonych w różnych krajach w celu łagodzenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem w podróżowaniu i w ruchu osób oraz towarów różnymi środkami transportu.

 

 

 

 

Na drodze do ustalania  „nowej normy” rządy, organy zdrowia publicznego, przedstawiciele firm transportowych oraz społeczności pracują nad osiągnięciem trzech głównych celów:

  1. zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochrony przed zakażeniem podróżnym i pracownikom transportu;
  2. utrzymaniem bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej zrównoważonych form transportu, jako efekt lockdownu;
  3. przygotowaniem na ewentualne przyszłe zdarzenia o podobnym charakterze.

Kluczem do osiągnięcia tych celów jest: utrzymanie sprawnego, ekonomicznego oraz rentownego systemu transportu publicznego przy zrównoważeniu różnych rodzajów transportu w kierunku zmniejszenia zależności od samochodu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Te zmiany mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania pozytywnych zmian zaobserwowanych w wielu krajach w okresie ograniczeń w przemieszczaniu się. Obejmują one: zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza związanego z transportem, hałasu i ruchu drogowego, zwiększenie elastyczności i możliwości transportu w obliczu kolejnych pandemii.

Działania przedstawione w niniejszym dokumencie zostały zaproponowane w wyniku przeglądów różnych źródeł, w tym naukowych, stron internetowych międzynarodowych organizacji i organizacje pozarządowych, baz danych i serwisów informacyjnych, odzwierciedlających szybki rozwój wiedzy w tym zakresie.

Docelowymi odbiorcami tego dokumentu jest szczebel rządowy i samorządowy, ministerstwa zdrowia, dostawcy usług transportowych i osoby dojeżdżające do pracy, które wspólnym odpowiedzialnym zachowaniem mogą wpłynąć na ograniczenie transmisji wirusa.

Źródło:
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2020/supporting-healthy-urban-transport-and-mobility-in-the-context-of-covid-19-2020

Skip to content