Badania WHO dotyczące wspierania transportu miejskiego i mobilności w dobie pandemii COVID-19 (WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19)

Ukazało się nowe opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia zatytułowane „WHO Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19”. Dotyczy ono działań prowadzonych w różnych krajach w celu łagodzenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem w podróżowaniu i w ruchu osób oraz towarów różnymi środkami transportu.         Na drodze do ustalania  „nowej normy” rządy, […]

Podsumowanie Tygodnia BRD w Łomiankach

Z inicjatywy Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach i Sołectwie Kiełpin odbyły się wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia BRD obchodzonego pod hasłem Prędkość LOVE 30 km/h. Podjęte działania wspierała Komenda Powiatowa Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach oraz Straż Miejska w Łomiankach. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tydzień od […]

Skip to content