Aktualności

Podsumowanie Tygodnia BRD w Łomiankach

Z inicjatywy Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach i Sołectwie Kiełpin odbyły się wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia BRD obchodzonego pod hasłem Prędkość LOVE 30 km/h. Podjęte działania wspierała Komenda Powiatowa Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach oraz Straż Miejska w Łomiankach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła tydzień od 17 do 23 maja 2021 roku jako kolejny 6 Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem Tygodni jest obniżenie liczby zabitych w wypadkach drogowych.

Myślą przewodnią tegorocznego  Światowego Tygodnia BRD było zarządzanie prędkością.

Prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków.

Nad kampanią LOVE 30 km/h: Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomiankach patronat objęła Burmistrz Łomianek, Instytut Transportu Samochodowego Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach Tygodnia BRD Prędkość LOVE 30 km/h w Łomiankach policjanci z Komendy Powiatowej Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach przeprowadzili wyrywkową kontrolę prędkości pojazdów na ul. Zachodniej. Działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na ujawnienie przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym skutkowały nałożeniem łącznie 12 mandatów karnych na kierujących, ujawnieniem 5 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h oraz szeregu wykroczeń związanych ze stanem technicznym pojazdu.

Akcję wspierała i aktywnie promowała Straż Miejska w Łomiankach.

Wśród mieszkańców zostało rozpowszechnionych  około 1000 ulotek.

Ulotki zostały rozpowszechnianie wśród kierowców oraz przed wybranymi szkołami.

Więcej informacji o Tygodniu BRD w Łomiankach na:

– stronie Komisariatu Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomiankach – Podsumowanie – Aktualności – KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (policja.waw.pl)

– na stronie Straży Miejskiej w Łomiankach:

Prędkość LOVE 30 km/h w Łomiankach: Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w dniach 17-23 maja 2021 roku – Aktualności – Straż Miejska w Łomiankach (lomianki.pl)

Skip to content