Aktualności

Ograniczenie śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach – Raport ETSC

ETSC cyklicznie organizuje seminaria (PIN Talk) nawiązujące w swojej tematyce do kolejnych publikowanych raportów. Jedne z ostatnich publikacji dotyczyły: Ograniczenia śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach (PIN Flash Report 43, opublikowany we wrześniu br.) i Roli edukacji w ograniczaniu śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach (“LEARN! Flash 2 opublikowany w listopadzie br.).

14 grudnia odbył się PIN Talk pt. Ograniczenie śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach.

Moderatorem spotkania i jedną z prelegentek była Jenny Carson (ETSC), która streściła wyniki raportu. Dokument zawiera przegląd stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego w Europie. Koncentruje się na postępach w ograniczaniu liczby ofiar wypadków drogowych w ciągu ostatniej dekady (2011-2021), a także opisuje różnice między krajami, grupami wiekowymi i płciami. Zawiera również zalecenia dotyczące prowadzenia i jakości edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności.

Rik Nuyttens (3M) z Norwegii przedstawił inicjatywy firmy 3M podjęte w kilku krajach świata związane z zastosowaniem różnych produktów firmy w oznakowaniu poziomym (np. pasy) i pionowym (np. znaki) w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

Elementem seminarium była dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Michalis Karantanos (Ministerstwo Transportu, Cypr), Jens Müller (Transport & Środowisko, Kampania „Czyste miasta” Ulice dla dzieci), Alice Mitu (Fundacja Bezpieczeństwo dzieci w samochodzie, Rumunia), Wilma Slinger (CROW, Holandia). W swoich wystąpieniach prelegenci poruszali takie tematy jak: bezpieczeństwo rowerzystów, bezpieczeństwo dzieci wokół szkół (bezpieczne strefy), inicjatywy dotyczące przewożenia dzieci w zabezpieczeniach oraz promowanie aktywnej mobilności. Do każdego z wystąpień prelegenci przygotowali po krótkiej prezentacji.

Seminarium miało charakter interaktywny. Kilkakrotnie proszono uczestników online o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci (np. czy uważasz, że droga do szkoły Twojego dziecka jest bezpieczna?; Jaki, wg Ciebie, jest najlepszy sposób dotarcia do szkoły? Czy pozwalasz swojemu dzieci poruszać się do szkoły samodzielnie?), a otrzymane wyniki były asumptem do dalszej rozmowy.

Udział w seminariach ETSC jest nieodpłatny, a informacje o kolejnych wydarzeniach można otrzymać, np. poprzez zapisanie się do newslettera lub śledząc aktualności na stronie internetowej.

Na stronie internetowej ESTC są dostępne wszystkie materiały z tego PIN Talk, a wkrótce powinien ukazać się również materiał video.

https://etsc.eu/pin-talk-14-december-2022-reducing-child-road-deaths-on-european-roads

Skip to content